O

De nieuwsbrief van SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) informeert de abonnees over de publicatie van nieuwe richtlijnen op het terrein van infectiepreventie.

Doelgroep: professionals zoals artsen, verpleegkundigen en deskundigen infectiepreventie.

NB Vergeet niet uw aanmelding per mail te bevestigen.