Op deze website komen de richtlijnen over infectiepreventie. Zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen kunnen deze richtlijnen gebruiken voor het ontwikkelen en geven van kwalitatieve en veilige zorg. Op dit moment worden SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijnen opgesteld op basis van de WIP-richtlijnen. De WIP-richtlijnen gelden nog totdat de SRI-richtlijnen hier zijn gepubliceerd. De meeste WIP-richtlijnen zijn onderverdeeld naar type zorgdomein (zie onderstaand).

Richtlijnen per zorgdomein

Medisch-specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg

Langdurige zorg

Langdurige zorg

Publieke gezondheidszorg

Publieke gezondheidszorg

Alle richtlijnen-

Alle richtlijnen

Samenwerkende partijen

Logo Federatie Medisch Specialisten Logo Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Logo Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg Logo Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg
Logo Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Logo Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra logo ActiZ Logo Zorgthuisnl Logo Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland