Overzicht planning

In de overzichtstabel hieronder staan - op alfabetische volgorde - alle richtlijnen weergeven die het SRI ontwikkelt in de periode 2021-2026 en in welke fase de richtlijnen op dit moment zijn.

Dashboard

Voor meer uitgebreide informatie dan in onderstaande overzichtstabel is er een dashboard ontwikkeld voor de richtlijntrajecten die op dit moment in ontwikkeling zijn. In het dashboard staan alle stappen die doorlopen worden tijdens de richtlijnontwikkeling weergegeven. Dit geeft een gedetailleerd overzicht van de status van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn en inzicht in de voorgang hiervan. Het dashboard vindt u hier.

Overzichtstabel

In het overzicht zie je welke SRI-richtlijntrajecten al wel en nog niet gestart zijn. Als het SRI-richtlijntraject al gestart is, zie je ook in welke fase de richtlijn op dit moment is. 

Er zijn zes verschillende hoofdfasen:  
1. Nog niet gestart: regiehouder is nog niet gestart.
2. Voorbereiding: bezig met de samenstelling en activering van de werkgroep.
3. Ontwikkeling: de werkgroep is bezig met een eerste concept.
4. Commentaar: het eerste concept is uitgezet voor commentaarronde.
5. Autorisatie: toewerken naar autorisatie en publicatie.
6. Gepubliceerd: richtlijn is gepubliceerd met een link.

Ieder jaar maakt het SRI een nieuwe planning voor de volgende richtlijnherzieningen. Door actuele ontwikkelingen en voortgang in gestarte richtlijntrajecten kunnen deze prioriteiten nog veranderen.

Richtlijn    Fase Trekker/regiehouder
Accidenteel bloedcontact Ontwikkeling RIVM
Ambulancediensten Nog niet gestart RIVM
Arteriële & intraveneuze katheters Voorbereiding FMS
Babyvoeding Voorbereiding RIVM
Basishygiëne bij lichaamsverzorging Voorbereiding SKILZ
Basishygiëne in de wijkverpleging Ontwikkeling* RIVM
Beademing Voorbereiding FMS
Blaaskatheterisatie Commentaar FMS
BRMO Commentaar FMS
Clostridium difficile Autorisatie FMS
Cytomegalovirus Nog niet gestart FMS
Dermatologie Nog niet gestart FMS
Desinfectie huid & slijmvliezen + puncties Ontwikkeling FMS
Echografie & TEE Nog niet gestart FMS
Handhygiëne & persoonlijke hygiëne medewerker Autorisatie RIVM / SKILZ
Hemodialyse Voorbereiding FMS
Huisdieren en planten Voorbereiding SKILZ
Hydrotherapie Nog niet gestart RIVM
Isolatie Commentaar FMS
Jeugdgezondheidszorg Nog niet gestart RIVM
Laserinstrumentarium/apparatuur Nog niet gestart FMS
LCHV Verpleeghuizen Nog niet gestart RIVM
Legionella Nog niet gestart RIVM
Linnengoed Nog niet gestart SKILZ
Luchtbeheersing OK Gepubliceerd FMS
Microbiologie Nog niet gestart FMS
MRSA Autorisatie FMS
Neonatologie Nog niet gestart FMS
Norovirus Voorbereiding RIVM
Omstandigheden en gedrag op OK + preoperatieve handdesinfectie Ontwikkeling FMS
Onderhoud apparatuur Nog niet gestart FMS
Oogheelkunde Nog niet gestart FMS
Opslag SMH Nog niet gestart FMS
Opvang en afvoer van urine en faeces Commentaar SKILZ
Persoonlijke beschermingsmiddelen Commentaar FMS
Persoonlijke hygiëne cliënt & bezoeker Voorbereiding SKILZ
POWI/SSI Voorbereiding FMS
Prionziekten Voorbereiding RIVM
Psychiatrische instellingen Nog niet gestart RIVM
Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen Commentaar FMS
Reiniging en desinfectie van instrumentarium Commentaar FMS
Reiniging en desinfectie van ruimte (incl. validatie) Autorisatie FMS
Scabiës Ontwikkeling RIVM
Scopen Commentaar FMS
Sondevoeding algemeen Nog niet gestart FMS
Sondevoeding neonatologie Nog niet gestart FMS
TBC Voorbereiding RIVM
Toediening medicatie Ontwikkeling FMS
Vernevelaars/verdampers Voorbereiding FMS
Virale hemorragische koorts Nog niet gestart RIVM
Waterinfecties Nog niet gestart FMS
Zorg voor mensen met een handicap Nog niet gestart SKILZ

Het Coördinatie & Uitvoeringsorgaan (C&U) heeft besloten dat de conceptrichtlijn Basishygiëne Wijkverpleging voorlopig niet de commentaarfase gaat. Er is afstemming nodig met de direct gerelateerde generieke SRI richtlijnen die op dit moment nog in de commentaarfase zijn.