Publieksinformatie

Op de website van het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) staan de richtlijnen over infectiepreventie. Ze zijn bestemd voor mensen die in de zorg werken en patiënten die in zorg zijn. Een belangrijk onderdeel van infectiepreventie is hygiëne. Hygiëne is een verzamelnaam voor alle handelingen die ervoor zorgen dat je zo min mogelijk in aanraking komt met ziekteverwekkers, zoals virussen en bacteriën. Zorgverleners moeten voortdurend maatregelen nemen om te voorkomen dat patiënten of zijzelf een infectieziekte oplopen.

Patiënten en richtlijnen

Omdat ook patiënten/cliënten te maken hebben met richtlijnen over infectiepreventie is de Patiëntenfederatie Nederland – als vertegenwoordiger van 200 patiëntenorganisaties - betrokken bij het opstellen van de richtlijnen. Het is belangrijk om te vast te stellen welke maatregelen waar en wanneer genomen moeten worden, maar ook wat de gevolgen van bepaalde maatregelen voor patiënten/cliënten kunnen zijn. Elke richtlijn is voorzien van informatie speciaal voor patiënten/cliënten.  Deze informatie staat ook op Thuisarts.nl. Dit is een website met informatie over ziekte en gezondheid voor patiënten.  

De SRI-website is niet interactief. Ervaringen over zorg kunnen niet worden gedeeld op de SRI-website maar via Zorgkaart, een website van de Patiëntenfederatie Nederland.