Oude versies van SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijnen kunt u binnenkort bekijken op archiefweb.eu.

Informatie van de overheid, en dus ook van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), moet goed vindbaar zijn. Zowel informatie van nu als van vroeger. Oude informatie kan belangrijk zijn voor onze geschiedenis of cultuur. Ook kunnen burgers en bedrijven rechten ontlenen aan de informatie op een overheidswebsite. In een rechtszaak bijvoorbeeld kan informatie van een overheidswebsite als bewijsmiddel worden gebruikt. Daarom worden oude pagina's van SRI-richtlijnen bewaard. Regelmatig wordt dan een kopie gemaakt.

Nadat de eerste archieven online staan, vindt u hier de link.