Voor iedereen die in de zorg werkt of zorg ontvangt is infectiepreventie belangrijk. Een goede manier van werken en preventief infectiebeleid draagt bij aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Richtlijnen infectiepreventie zijn daarvoor de basis in elke zorgorganisatie.

Het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) zorgt voor kwalitatief hoogwaardige richtlijnen over infectiepreventie voor de drie zorgdomeinen: de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de openbare gezondheidszorg. De richtlijnen zijn toegankelijk voor zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen en patiënten/cliënten en hun mantelzorgers of vertegenwoordigers.  

Binnen het SRI werken negen partijen samen:  
  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • ActiZ
  • Zorgthuisnl
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Hoe werkt het SRI?

Het Coördinatie- en Uitvoeringsorgaan (C&U) van het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) bepaalt jaarlijks welke reeds bestaande richtlijnen worden aangepast en welke nieuwe richtlijnen worden opgesteld. De resultaten worden vastgelegd in een jaarlijks rapport. In het C&U werken de FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten), het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de SKILZ Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) samen aan de ontwikkeling van de richtlijnen. In eerste instantie zullen de bestaande WIP-richtlijnen worden herzien. Daarna volgen nieuwe richtlijnen. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het SRI. De richtlijnen over medisch specialistische zorg worden ook gepubliceerd in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

De Begeleidingsraad (BG) van het SRI, bestaande uit leden van FMS, RIVM, SKILZ, NFU, NVZ, VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg), ActiZ, Zorgthuisnl en VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), heeft een signalerende en adviserende functie op het beleid van het C&U en op de algemene gang van zaken van het samenwerkingsverband. 

De samenstelling van het SRI hebben we uitgewerkt in een organogram.

Personen die werkzaamheden uitvoeren voor het SRI doen dit vanuit een van de partijen in het samenwerkingsverband. Het SRI is geen rechtspersoon.

Het SRI is de opvolger van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) die in 2017 ophield te bestaan.

Het SRI is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).