Alle richtlijnen

Richtlijnen voor het hele zorglandschap

Op dit moment zijn vrijwel alle SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijnen nog in ontwikkeling. Totdat de nieuwe SRI-richtlijnen hier worden gepubliceerd, gelden de WIP-richtlijnen. Zodra er nieuwe SRI-richtlijnen worden gepubliceerd, zullen ze op deze pagina in een overzicht worden opgenomen.

Onderstaand vindt u ook een overzicht van alle WIP-richtlijnen waarvoor nog geen SRI-richtlijn beschikbaar is.  WIP-richtlijnen vervallen zodra er een SRI-richtlijn over hetzelfde onderwerp beschikbaar is; de corresponderende WIP-richtlijnen worden dan verwijderd. De afkortingen tussen vierkante haken achter de titel verwijzen naar de domein-indeling zoals gehanteerd door de WIP: GEN = generiek; REV = revalidatiecentra; VWK = verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen; VWT = verpleeghuizen, woon- en thuiszorg; ZKH = ziekenhuizen; OV = overig.

Disclaimer: U dient zelf na te gaan of de WIP-richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn of dat op afzienbare termijn zullen worden.  De WIP-richtlijnen worden niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.

NB. Het Kennisinstituut van de FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten) heeft, voorafgaand aan het opstarten van het SRI, de richtlijn Luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers ontwikkeld en op 7 april 2022 gepubliceerd op de richtlijnendatabase van de Federatie van Medisch Specialisten (FMS). De link onder 'SRI-richtlijnen' verwijst naar de richtlijn op de FMS-website. De oude WIP-richtlijn OK luchtbeheersing uit 2014 is hiermee komen te vervallen en is verwijderd van de website van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).