Organogram SRI

Organogram SRI 2023

Leden Coördinatie- en uitvoeringsorgaan

Andreas Voss

Andreas Voss, voorzitter
Lid namens FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten)

 

Haitske Graveland

Haitske Graveland, secretaris
Lid namens FMS

 

Marieke de Waal
 Lid namens SKILZ Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg)

Femke Aanhane

Femke Aanhane 
Lid namens SKILZ

Paul Bijkerk
Lid namens  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Klaartje Weijdema
Lid namens RIVM

Leden Begeleidingsraad

Cathalijne Dodemont-van Breen

Cathalijne Dodemont, secretaris 
Lid namens  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Tjalling Leenstra

Tjalling Leenstra 
Lid namens RIVM

Selma Tromp

Selma Tromp
Lid namens FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten)

Petrie Roodbol

Petrie Roodbol
Lid namens  SKILZ Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg)

Mieke Waltmans

Mieke Waltmans-den Breejen
Lid namens  VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)

Marjolein Tasche

Marjolein Tasche
Lid namens NVZ

Carin Faber

Carin Faber
Lid namens NFU

Jolanda Meijer-Poelman

Jolanda Meijer-Poelman
Lid namens Actiz

Hans Buijing

Hans Buijing 
Lid namens Zorgthuisnl

Monique Caubo

Monique Caubo 
Lid namens  VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland)