Rapportage knelpunteninventarisatie. Is een bijlage bij Accidenteel bloedcontact.