Dit is een bijlage bij de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie van (herbruikbare) medische hulpmiddelen. Het gaat om een ongeredigeerd document met een knelpunteninventarisatie.