Hieronder vindt u de presentaties van het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-symposium van 29 september 2022.