Richtlijncyclus
60 richtlijnen in de periode 2021-2025
Beschikbaarheid WIP-richtlijnen
Richtlijnontwikkeling

Richtlijncyclus

Een richtlijnontwikkeling doorloopt een vast proces. De stappen van dit proces vormen de volgende cyclus:

Stappen: Onderwerpkeuze en afbakening, Voorbereiding, Ontwikkeling conceptrichtlijn, Commentaar, Autorisatie, Publicatie en implementatie, Evaluatie, actualisatie en revisie

Het SRI werkt met een methode van richtlijnontwikkeling volgens de kwaliteitscriteria van AQUA. De basis hiervan is het kwaliteitsdocument Richtlijn voor Richtlijnen 2012, Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0.

60 richtlijnen in de periode 2021-2025

Het SRI gaat vanaf 2021 in vier jaar tijd 60 richtlijntrajecten starten. Het ontwikkelen van richtlijnen is een proces van de langere termijn. We verwachten in 2022 de eerste SRI-richtlijn te publiceren.

Hieronder zie je een overzicht hoe de 60 richtlijnen verdeeld zijn tussen FMS, RIVM en SKILZ:

Verdeling 60 richtlijnen - FMS 38 - RIVM 14 - SKILZ 8

Beschikbaarheid WIP-richtlijnen

Sinds 2017 staan de WIP-richtlijnen in een speciaal daarvoor bestemd gedeelte van de website van het RIVM
De WIP-richtlijnen blijven daar voorlopig beschikbaar voor iedereen. Een SRI-richtlijn wordt altijd gepubliceerd ter vervanging van een of meerdere WIP-richtlijnen. Na publicatie van een SRI-richtlijn zullen de betreffende WIP-richtlijn(en) van de RIVM-website worden verwijderd.