Figuur Proces richtlijnontwikkeling

Het Coördinatie & Uitvoeringsorgaan heeft het jaarplan 2022 vastgesteld in samenspraak met de Begeleidingsraad. In dit document leest u wat de taken en activiteiten voor richtlijnontwikkeling voor het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) zijn in 2022. Het jaarplan 2022 vindt u hier.

In oktober 2021 werd bij de lancering van de SRI-website al het jaarplan 2021 gepubliceerd. Het jaarplan 2021 vindt u hier.