Het Coördinatie & Uitvoeringsorgaan heeft het jaarplan 2023 vastgesteld in samenspraak met de Begeleidingsraad. In dit document leest u wat de taken en activiteiten voor richtlijnontwikkeling voor het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) zijn in 2023.

Het jaarplan 2022 vindt u hier.

Eerdere jaarplannen: 2021, 2022.