De SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijn Blaaskatheterisatie is gepubliceerd. De richtlijn beschrijft indicaties en infectiepreventiemaatregelen bij patiënten met een transurethrale katheter in ziekenhuizen, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg, revalidatiecentra en wijkverpleging.

Richtlijn Blaaskatheterisatie

De richtlijn Blaaskatheterisatie betreft de herziening van de WIP-richtlijn Blaaskatheterisatie. Met het uitbrengen van deze richtlijn komt de bovengenoemde richtlijn te vervallen.

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende nosocomiale infecties. Blaaskatheters vormen een belangrijke risicofactor op het ontstaan van een urineweginfectie.

Bekijk de SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijn Blaaskatheterisatie.

Multidisciplinaire werkgroep

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van:

 • de Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen ( NIV/NVII Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen (Nederlandse Vereniging van Internist-Infectiologen))
 • de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie))
 • de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
 • de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ( NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie))
 • de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen ( VRA Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen))
 • de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg))
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland ( V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland  (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland )
 • Patiëntenfederatie Nederland ( PFNL Patiëntfederatie Nederland (Patiëntfederatie Nederland)

Inhoud

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Indicaties en alternatieven voor een blaaskatheter
 • Infectiepreventiemaatregelen bij het inbrengen van een transurethrale katheter
 • Dagelijkse verzorging van patiënten met een transurethrale katheter
 • Katheterwissel

Je kunt de SRI-richtlijn Blaaskatheterisatie vinden op www.sri-richtlijnen.nl   
 
Op termijn is de richtlijn ook te vinden op
www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl