De SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces is gepubliceerd. De richtlijn beschrijft de infectiepreventie­maatregelen om contaminatie met urine en feces te voorkomen bij het opvangen en afvoeren van deze lichaams­vloeistoffen binnen de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

Richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces

De richtlijn betreft de herziening van de generieke WIP-richtlijn Pospoelers en vermaalsystemen, de WIP-richtlijn Urinelozing en stoelgang (verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen) en de WIP-richtlijn Verzorging: urinelozing en stoelgang (revalidatiecentra).

Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. De aanbevelingen zijn generiek opgesteld en gelden voor de genoemde zorgdomeinen. Indien noodzakelijk zijn er per zorgdomein specifieke en/of afwijkende aanbevelingen geformuleerd. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

Werkgroep

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)), Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland ( V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland  (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland )), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) en de Federatie Medisch Specialisten ( FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten)).

Er zijn diverse methoden op urine en feces op te vangen en af te voeren. Om de passende methoden te kiezen, is er een keuzehulp in de richtlijn opgenomen. Daarnaast worden alle mogelijke opvang- en afvoermethoden behandeld in de richtlijn.

Inhoud van de richtlijn

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Opvang van urine en feces
  • Opvangmethoden voor urine en feces
  • Opvang in het toilet
  • Opvang via een po
  • Opvang via een postoel
  • Opvang via een urinaal
  • Opvang via een urinekatheter
  • Opvang via incontinentiemateriaal
  • Opvang via stomamateriaal
  • Opvang via opvangzakken
  • Overige opvangmaterialen
 • Vervoer van opvangmaterialen met urine en feces
 • Afvoer van urine en feces
  • Afvoermethoden voor urine en feces
  • Afvoer via pospoeler
  • Afvoer via vermaler
  • Afvoer via het toilet
  • Afvoer via afvalbak/vacumeermachine
 • Persoonlijke hygiëne rondom opvang en afvoer van urine en feces
 • Organisatie van zorg
  • Keuzehulp opvang- en afvoermethoden urine en feces
  • Randvoorwaarden opvangmaterialen en afvoersystemen
  • Duurzaamheid
  • Beleid bij uitbraak van infectieziekten

Je kunt de SRI-richtlijn Opvang en afvoer van urine en feces vinden op www.sri-richtlijnen.nl  
en op www.richtlijnenlangdurigezorg.nl. Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl