De SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie  (herbruikbare) medische hulpmiddelen is gepubliceerd. Deze richtlijn geeft advies voor medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

Bekijk de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie  (herbruikbare) medische hulpmiddelen.

Richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie (herbruikbare) medische hulpmiddelen

Deze richtlijnmodules richten zich op het gehele proces van reiniging, desinfectie en sterilisatie als infectiepreventiemaatregel voor zowel de patiënt als de medewerker die in contact komt met medische hulpmiddelen waaronder instrumentarium en apparatuur die volgens de Europese regelgeving voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation (MDR); EU Europese unie (Europese unie) no 2017/745) beschouwd moet worden als medisch hulpmiddel.

De richtlijn betreft de herziening van de volgende WIP richtlijnen:

 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie-beleid (ZKH)
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie van medische hulpmiddelen: hergebruik (ZKH)
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie (VWT)
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie (REV)
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-Sterilisatie-oogheelkundig instrumentarium (ZKH)
 • WIP-richtlijn Reiniging-Desinfectie-anesthesie (ZKH)
 • WIP-richtlijn Reiniging & Desinfectie: validatie (ZKH)
 • WIP-richtlijn Bewaren gebruikt instrumentarium (ZKH)
 • WIP-richtlijn Opslag steriele materialen (REV/VWT)
 • WIP-Richtlijn Onderhoud aan medische- en laboratoriumapparatuur (ZKH)
 • WIP-richtlijn Infectiepreventie bij het gebruik van laserapparatuur (ZKH)

Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

Multidisciplinaire werkgroep

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ( NVvH Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde)), Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers ( NVZA Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers)), Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen ( VDSMH Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)), Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ( NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie)) en Nederlandse vereniging voor Arbeidshygiëne ( NVvA Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne)).

De beoogde gebruikers van de richtlijn betreffen al diegenen die betrokken zijn bij het opstellen van beleid omtrent reiniging, desinfectie en sterilisatie van (herbruikbare) medische hulpmiddelen in zorginstellingen en thuiszorg.

Inhoud

Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de randvoorwaarden en methoden zijn voor reiniging, desinfectie en sterilisatie van medische hulpmiddelen. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Uitgangspunten voor reiniging, desinfectie en sterilisatie
 • Randvoorwaarden bewaren en transport
 • Randvoorwaarden reiniging
 • Randvoorwaarden desinfectie
 • Reinigings- en desinfectiedoekjes
 • Toegevoegde waarde sterilisatie
 • Randvoorwaarden sterilisatie
 • Methode controleren reiniging en desinfectie
 • Aanschaf nieuwe medische hulpmiddelen
 • Laserinstrumentarium

Je kunt de SRI-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie  (herbruikbare) medische hulpmiddelen vinden op https://www.sri-richtlijnen.nl. Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl