De SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten is gepubliceerd. Deze richtlijn geeft advies voor medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de publieke gezondheidszorg.

Richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten

Deze richtlijn beschrijft de reiniging en desinfectie van ruimten (oppervlakken), meubilair en voorwerpen in zorginstellingen die niet zijn aangemerkt als medisch hulpmiddel volgens de verordening medische hulpmiddelen (Verordening medische hulpmiddelen EU 2017/745).

De richtlijn betreft de (gedeeltelijke) herziening van de WIP-richtlijnen ‘Reiniging en Desinfectie van ruimten’, ‘Beleid reiniging desinfectie en sterilisatie’, de WIP-richtlijn ‘Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie’ en ‘Reiniging en desinfectie: validatie’. Deze richtlijnen zijn samengevoegd tot één overkoepelende richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten die voor de verschillende zorgdomeinen toepasbaar is. Op termijn zullen de onderwerpen over reiniging en desinfectie van instrumentarium en hulpmiddelen aan deze richtlijn worden toegevoegd. Met het uitbrengen van deze richtlijn komen bovengenoemde richtlijnen te vervallen.

De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep met vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ( NVvH Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde)), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers ( NVZA Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers)), Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), Beroepsvereniging Verzorgenden en Verpleegkundigen ( V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland  (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland )) en Nederlandse vereniging voor Arbeidshygiëne ( NVvA Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne))

Er komt veel kijken bij goede schoonmaak. In deze richtlijn worden de reinigings- en desinfectieprocessen van ruimten, meubilair en voorwerpen in zorginstellingen beschreven om ervoor te zorgen dat de verspreiding van virussen of bacteriën zo laag mogelijk wordt gehouden.

De richtlijn is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de uitvoering of het opstellen van beleid op het gebied van infectiepreventie in de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg.

Inhoud

De richtlijn is gebaseerd op de algemene uitgangspunten van reiniging en desinfectie. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Randvoorwaarden voor het reinigen van patiëntgebonden ruimten en oppervlakten in zorginstellingen:
    • Effectiviteit van microvezeldoekjes versus kant-en-klare reinigingsdoekjes
    • Reinigingsfrequenties
  • Randvoorwaarden voor het desinfecteren van patiëntgebonden ruimten en oppervlakken in zorginstellingen:
    • Nieuwe desinfectiemethoden
  • Kwaliteitscontrole van het reiniging- en desinfectieproces

Voor het reinigen van gordijnen wordt verwezen naar de richtlijn ‘Linnengoed’. Deze is in ontwikkeling.

Je kunt de SRI-richtlijn Isolatie vinden op www.sri-richtlijnen.nl. Op termijn is de richtlijn ook te vinden op www.richtlijnendatabase.nl en www.richtlijnenlangdurigezorg.nl