Met het symposium Infectiepreventie in het nieuwe normaal op 7 oktober is het officiële startschot gegeven voor het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie ( SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)). Zorgprofessionals uit de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg gaan de komende vijf jaar gezamenlijk deze richtlijnen ontwikkelen. Er was veel belangstelling voor het symposium. Circa 200 deelnemers waren aanwezig in het Spoorwegmuseum in Utrecht, ruim 100 deelnemers volgden het symposium via de livestream.

Demissionair minister Hugo de Jonge opende het symposium met een videoboodschap: ‘Infectiepreventie staat na 1,5 jaar corona in het brandpunt van de belangstelling. Er is werk aan de winkel, want deze richtlijnen zijn aan herziening toe. We willen iedereen in de zorg meekrijgen zodat ze goed worden toegepast. U pakt dat als zorgpartijen met elkaar op. Het belang van uw werk is groot, want het gaat om de gezondheid van ons allemaal.’ 
Hoogleraar Infectiepreventie Andreas Voss gaf samen met Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de aftrap van het symposium.

Van Dissel: ‘We zijn blij met de grote opkomst vandaag. Het laat zien hoezeer dit onderwerp leeft. Een goede manier van werken en preventief infectiebeleid draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg.’ Andreas Voss nam de aanwezigen mee in de plannen van het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie): ‘Door als zorgdomeinen samen te werken willen we betere richtlijnen maken: begrijpelijk, uitvoerbaar en met breed draagvlak. We staan in de startblokken, maar het SRI kan dit niet alleen. Daarbij hebben we de expertise nodig van zorgprofessionals. Wil je hieraan een bijdrage leveren door te participeren in een werkgroep? Neem dan vooral contact met ons op.

Vervolgens werden aan de hand van concrete voorbeelden de uitdagingen op het gebied van infectiepreventie voor de verschillende domeinen uiteengezet. Emile Schippers ( FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten)) nam de deelnemers mee in de infectierisico’s in ziekenhuizen. Onder andere het reinigen en desinfecteren van patiëntenkamers en bijbehorende apparatuur spelen daarin een belangrijke rol. Ook benadrukte hij dat niet alleen inhoudsdeskundigen betrokken moeten worden bij richtlijnontwikkeling, maar ook de dagelijkse gebruikers van de richtlijnen. Jente Lange (RIVM) liet zien dat infectieziektebestrijding en infectiepreventie geen grenzen kennen en alle domeinen en landsgrenzen over gaan. De afgelopen 10 jaar hebben een mazelenuitbraak, een ebolacasus en natuurlijk de coronacrisis laten zien dat richtlijnontwikkeling nodig is waarin alle partijen uit cure, care en publieke gezondheidszorg de krachten en kennis bundelen. Petrie Roodbol ( SKILZ Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg)) liet de deelnemers kennismaken met SKILZ als een nieuwe partij voor richtlijnontwikkeling in de langdurige zorg. Daarna vertelde zij welke dilemma’s er allemaal spelen in de langdurige zorg waar het wonen en welzijn van cliënten centraal staat, maar de zorg ook verantwoord en veilig moet zijn.

Ontwikkelingen die invloed hebben op infectiepreventie
Het tweede deel van het programma richtte zich op externe factoren. Menselijk gedrag en gebruik van technologieën hebben invloed op (de implementatie van) infectiepreventie. Bert Pol (Tabula Rasa) liet zijn licht schijnen op gedrag en overheidscommunicatie aan de hand van een casus over de coronamaatregelen. Het kopiëren van gedrag van mensen om je heen vervult een belangrijke rol. ‘Niet alleen virussen zijn besmettelijk, gedrag is dat ook, dat heet sociale besmettelijkheid', stelde hij. Lucien Engelen (Transform.Health) sprak over innovaties en hoe deze de zorg gaan veranderen. Mark van Houdenhoven (Sint Maartenskliniek) gaf in een reflectie hierop de volgende nuance mee: ‘Niet het bedrijfsleven maar wij zorgprofessionals moeten het initiatief nemen bij het gebruiken van innovaties in de zorg. Want wij weten wat er nodig is. Maak vooral gebruik van alles wat er mogelijk is maar blijf kritisch en blijf zelf in de lead.’

Symposium terugkijken?

Deel 1: https://vimeo.com/625502896/ba6ac6d32d

Deel 2: https://vimeo.com/625509346/04dcbdb5de

De opening door Hugo de Jonge: