Het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) jaarverslag 2021 is gepubliceerd.

Het verslag is te downloaden via deze link