Vanuit het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)) worden de voormalige WIP-richtlijnen herzien. Oorspronkelijk wilden de SRI-samenwerkingspartners voor de zorgsector generieke richtlijnen uitbrengen. Dat bleek voor sommige richtlijnen een minder goede keuze. Sommige generieke SRI-richtlijnen blijken minder goed aan te sluiten bij de langdurige zorg met daarbinnen de verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg (VVT) en de woonlocaties voor mensen een verstandelijke beperking (VG-sector). Daarom gaat SKILZ Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg) in deze behoefte voorzien en de richtlijnen aanpassen zodat deze beter aansluiten bij de langdurige zorg.

SKILZ heeft een kerngroep geformeerd met daarin uit vertegenwoordigers van het domein langdurige zorg die gemandateerd zijn vanuit hun beroepsvereniging of organisatie. Deze kerngroep kan afhankelijk van het richtlijnonderwerp en behoeften aangevuld worden met werkgroepleden die betrokken waren bij de ontwikkeling van de betreffende generieke richtlijn.

De kerngroep heeft als doel om de reeds ontwikkelde en geautoriseerde generieke richtlijnen aan te passen, zodat ze optimaal aansluiten bij de specifieke behoeften en context van de langdurige zorg. De aanpassingen die door de kerngroep langdurige zorg worden doorgevoerd kunnen variëren op verschillende aspecten, zoals terminologie, detaillering en uitvoerbaarheid. Hiermee beoogt SKILZ niet alleen een brede toepasbaarheid van de richtlijnen, maar ook een diepgaande relevantie voor de langdurige zorg.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de eerste tien generieke richtlijnen waarmee SKILZ in 2024 gaat starten. Dit is tevens de volgorde waarin de richtlijnen gepland staan.

De SRI-richtlijnen voor de langdurige zorg zullen na vaststelling ook worden gepubliceerd op het platform Richtlijnen Langdurige Zorg.

Tabel  Overzicht tien generieke SRI-richtlijnen

Generieke SRI richtlijnen

SRI richtlijnen langdurige zorg

BRMO

BRMO in de langdurige zorg

MRSA meticilline-resistente Staphylococcus aureus (meticilline-resistente Staphylococcus aureus)

MRSA in de langdurige zorg

Isolatie

Isolatie in de langdurige zorg

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Persoonlijke beschermingsmiddelen in de langdurige zorg

Blaaskatheterisatie

Blaaskatheterisatie in de langdurige zorg

Reiniging en desinfectie van ruimten

Reiniging en desinfectie van ruimten in de langdurige zorg

Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen

Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen in de langdurige zorg

Reiniging en desinfectie instrumentarium

Reiniging en desinfectie instrumentarium in de langdurige zorg

Toediening medicatie

Toediening medicatie in de langdurige zorg

Accidenteel bloedcontact

Accidenteel bloedcontact in de langdurige zorg