Het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) is in 2021 gestart met de richtlijnontwikkeling. Sinds 20 december zijn de eerste richtlijnen de commentaarfase in gegaan. In de tabel hieronder staat om welke richtlijnen het gaat.

Veel beroeps- en brancheverenigingen worden benaderd om mee te lezen en/of commentaar te geven op de conceptteksten. Wil je meelezen of commentaar geven? Neem dan contact op met je beroeps- of branche vereniging. De commentaarfase duurt circa 8 weken. Hierna gaan de werkgroepen aan de slag met binnengekomen commentaren. Daarop volgt de autorisatiefase. Na autorisatie zal de richtlijn gepubliceerd worden op de SRI-website, de richtlijnendatabase (FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten)) en het platform Richtlijnen Langdurige Zorg (SKILZ Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg)).

Richtlijn

Trekker/ 

Regiehouder 

Co-domein 

Co-domein 

Planning m.b.t. commentaarfase*  

MRSA meticilline-resistente Staphylococcus aureus (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) 

FMS 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 

SKILZ  

vanaf 30 december 2022

Handhygiëne en persoonlijke hygiëne 

RIVM/SKILZ 

FMS 

  

vanaf 20 december 2022 

BRMO 

FMS 

RIVM 

SKILZ  

vanaf 23 februari 2023

Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

FMS 

RIVM 

SKILZ  

vanaf 3 maart 2023

Reiniging en desinfectie ruimten 

FMS 

RIVM 

SKILZ  

vanaf 17 april 2023 

Clostridium difficile 

FMS 

RIVM 

SKILZ  

vanaf 9 maart 2023 

Basishygiëne in de wijkverpleging  

RIVM 

n.v.t. 

n.v.t. 

verwacht april 2023 

Isolatie 

FMS 

RIVM 

SKILZ  

vanaf 30 maart2023 

* Bijgewerkt 10/3/2023