Voor iedereen die in de zorg werkt of zorg ontvangt is infectiepreventie belangrijk. Een goede manier van werken en preventief infectiebeleid draagt bij aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Richtlijnen infectiepreventie zijn daarvoor de basis in elke zorgorganisatie.

Het SRI zorgt voor kwalitatief hoogwaardige richtlijnen over infectiepreventie voor de drie zorgdomeinen: de medisch-specialistische zorg, de langdurige zorg en de openbare gezondheidszorg. De richtlijnen zijn toegankelijk voor zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen en patiënten/cliënten en hun mantelzorgers of vertegenwoordigers.  

 

Binnen het SRI werken negen partijen samen:  

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • ActiZ
  • Zorgthuisnl
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

Hoe werkt het SRI?

Het Coördinatie- en Uitvoeringsorgaan (C&U) van het SRI bepaalt jaarlijks welke reeds bestaande richtlijnen worden aangepast en welke nieuwe richtlijnen worden opgesteld. De resultaten worden vastgelegd in een jaarlijks rapport. In het C&U werken de FMS, het RIVM en de SKILZ samen aan de ontwikkeling van de richtlijnen. In eerste instantie zullen de bestaande WIP-richtlijnen worden herzien. Daarna volgen nieuwe richtlijnen. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het SRI. De richtlijnen over medisch specialistische zorg worden ook gepubliceerd in de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

De Begeleidingsraad (BG) van het SRI, bestaande uit leden van FMS, RIVM, SKILZ, NFU, NVZ, VHIG, ActiZ, Zorgthuisnl en VGN, heeft een signalerende en adviserende functie op het beleid van het C&U en op de algemene gang van zaken van het samenwerkingsverband. 

De samenstelling van het SRI hebben we uitgewerkt in een organogram.

Personen die werkzaamheden uitvoeren voor het SRI doen dit vanuit een van de partijen in het samenwerkingsverband. Het SRI is geen rechtspersoon.

Het SRI is de opvolger van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) die in 2017 ophield te bestaan.

Het SRI is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).