Langdurige zorg

De richtlijnen die SKILZ ontwikkelt richten zich op 'alle cliënten die langdurig zorg ontvangen, zowel intra- als extramuraal'. Tot het zorgdomein Langdurige zorg behoren cliënten die langdurig zorg, inclusief begeleiding en/ of ondersteuning, ontvangen in een verpleeghuis, woonzorgcentrum, kleinschalige woonvoorziening of thuis. De wijkverpleging en verzorg thuis aan volwassenen valt ook binnen het domein langdurige zorg. 

De cliënten in het domein Langdurige zorg zijn ouderen, mensen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking en  wonen meestal permanent of deels in een zorginstelling of komen voor behandeling of consult naar de zorgorganisatie. Cliënten krijgen zorg, behandeling en ondersteuning en worden bijgestaan bij de invulling van hun dagelijks leven.

Naast de lichamelijke zorg is aandacht voor het welzijn en de persoonlijke behoeften en voorkeuren van cliënten. Het voorkomen van infecties is in dit domein erg belangrijk. De cliënten hebben vaak een kwetsbare gezondheid, ze wonen veelal in groepen en delen bijvoorbeeld badkamer, toilet en keuken. Het is dan ook belangrijk om voortdurend hygiënemaatregelen in acht te nemen om te voorkomen dat ziekteverwekkers zich snel verspreiden. Daarbij moet er wel een balans zijn tussen veilige en goede zorg en het welzijn van de cliënten. Het is niet de bedoeling dat de cliënten wonen en functioneren in een omgeving die is ingericht als een ziekenhuis.

Op dit moment zijn vrijwel alle SRI-richtlijnen nog in ontwikkeling. Totdat de nieuwe SRI-richtlijnen hier worden gepubliceerd, gelden de WIP-richtlijnen. Zodra er nieuwe SRI-richtlijnen binnen het domein langdurige zorg worden gepubliceerd, zullen ze op deze pagina in een overzicht worden opgenomen.

Onderstaand vindt u ook een overzicht van alle WIP-richtlijnen binnen het domein langdurige zorg waarvoor nog geen SRI-richtlijn beschikbaar is.  WIP-richtlijnen vervallen zodra er een SRI-richtlijn over hetzelfde onderwerp beschikbaar is; de corresponderende WIP-richtlijnen worden dan verwijderd.  De afkortingen tussen vierkante haken achter de titel verwijzen naar de domein-indeling zoals gehanteerd door de WIP: VWK = verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen ouderen; VWT = verpleeghuizen, woon- en thuiszorg.

Disclaimer: U dient zelf na te gaan of de WIP-richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn of dat op afzienbare termijn zullen worden.  De WIP-richtlijnen worden niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.

SRI-richtlijnen

Er zijn nog geen SRI-richtlijnen binnen het domein langdurige zorg gepubliceerd.