Overzicht planning

In de overzichtstabel hieronder staan - op alfabetische volgorde - alle richtlijnen weergeven die het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) ontwikkelt in de periode 2021-2026 en in welke fase de richtlijnen op dit moment zijn.

Dashboard

Voor meer uitgebreide informatie dan in onderstaande overzichtstabel is er een dashboard ontwikkeld voor de richtlijntrajecten die op dit moment in ontwikkeling zijn. In het dashboard staan alle stappen die doorlopen worden tijdens de richtlijnontwikkeling weergegeven. Dit geeft een gedetailleerd overzicht van de status van de richtlijnen die in ontwikkeling zijn en inzicht in de voorgang hiervan. Het dashboard vindt u hier.

Overzichtstabel

In het overzicht zie je welke  SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijntrajecten al wel en nog niet gestart zijn. Als het SRI-richtlijntraject al gestart is, zie je ook in welke fase de richtlijn op dit moment is. 

Er zijn zes verschillende hoofdfasen:  
1. Nog niet gestart: regiehouder is nog niet gestart.
2. Voorbereiding: bezig met de samenstelling en activering van de werkgroep.
3. Ontwikkeling: de werkgroep is bezig met een eerste concept.
4. Commentaar: het eerste concept is uitgezet voor commentaarronde.
5. Autorisatie: toewerken naar autorisatie en publicatie.
6. Gepubliceerd: richtlijn is gepubliceerd met een link.

Ieder jaar maakt het SRI een nieuwe planning voor de volgende richtlijnherzieningen. Door actuele ontwikkelingen en voortgang in gestarte richtlijntrajecten kunnen deze prioriteiten nog veranderen.

Richtlijn    Fase Trekker/regiehouder
Accidenteel bloedcontact Gepubliceerd RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Accidenteel bloedcontact in de langdurige zorg Ontwikkeling SKILZ Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg)
Ambulancediensten Nog niet gestart RIVM
Arteriële & intraveneuze katheters Ontwikkeling FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten)
Babyvoeding Voorbereiding RIVM
Basishygiëne bij lichaamsverzorging Voorbereiding SKILZ
Basishygiëne in de wijkverpleging Ontwikkeling* RIVM
Beademing Ontwikkeling FMS
Blaaskatheterisatie Gepubliceerd FMS
Blaaskatheterisatie in de langdurige zorg Ontwikkeling  SKILZ
BRMO Autorisatie FMS
BRMO in de langdurige zorg Ontwikkeling SKILZ
Clostridium difficile Gepubliceerd FMS
Desinfectie huid & slijmvliezen + puncties Commentaar FMS
Echografie & TEE Nog niet gestart FMS
Handhygiëne & persoonlijke hygiëne medewerker Gepubliceerd RIVM / SKILZ
Hemodialyse Ontwikkeling  FMS
Huisdieren en planten Ontwikkeling SKILZ
Isolatie Gepubliceerd FMS
Isolatie in de langdurige zorg Ontwikkeling SKILZ
Jeugdgezondheidszorg Nog niet gestart RIVM
Laserinstrumentarium/apparatuur Gepubliceerd FMS
LCHV Verpleeghuizen Nog niet gestart RIVM
Legionella Nog niet gestart RIVM
Linnengoed Voorbereiding SKILZ
Luchtbeheersing OK Gepubliceerd FMS
MRSA meticilline-resistente Staphylococcus aureus (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) Gepubliceerd FMS
MRSA in de langdurige zorg Ontwikkeling SKILZ
Norovirus Voorbereiding RIVM
Omstandigheden en gedrag op OK + preoperatieve handdesinfectie Autorisatie FMS
Opslag SMH Gepubliceerd FMS
Opvang en afvoer van urine en faeces Gepubliceerd SKILZ
Persoonlijke beschermingsmiddelen Gepubliceerd FMS
Persoonlijke beschermingsmiddelen in de langdurige zorg Ontwikkeling  SKILZ
Persoonlijke hygiëne cliënt & bezoeker Commentaar SKILZ
POWI/SSI Autorisatie FMS
Prionziekten Voorbereiding RIVM
Psychiatrische instellingen Nog niet gestart RIVM
Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen Gepubliceerd FMS
Reiniging en desinfectie van hulpmiddelen in de langdurige zorg Ontwikkeling SKILZ
Reiniging en desinfectie van instrumentarium Gepubliceerd FMS
Reiniging en desinfectie van instrumentarium in de langdurige zorg Ontwikkeling SKILZ

Reiniging en desinfectie van ruimte (incl. validatie)

Gepubliceerd FMS
Reiniging en desinfectie van ruimte (incl. validatie) in de langdurige zorg Ontwikkeling SKILZ
Scabiës Commentaar RIVM
Scopen Autorisatie FMS
Sondevoeding (algemeen en neonatologie) Voorbereiding FMS
TBC Voorbereiding RIVM
Toediening medicatie Autorisatie FMS
Toediening medicatie in de langdurige zorg Ontwikkeling SKILZ
Vernevelaars/verdampers Voorbereiding FMS
Virale hemorragische koorts Nog niet gestart RIVM
Hydrotherapie en Waterinfecties Voorbereiding FMS
Zorg voor mensen met een handicap Nog niet gestart SKILZ

Het Coördinatie & Uitvoeringsorgaan (C&U) heeft besloten dat verdere ontwikkeling van de conceptrichtlijn Basishygiëne Wijkverpleging in 2024 plaatsvindt bij het Landelijk Centrum voor Hygiene en Veiligheid (LCHV) van het RIVM. Er zal afgestemd worden met de direct gerelateerde generieke SRI-richtlijnen.