Wat is een richtlijn?
Richtlijnen voor en door zorgprofessionals
Richtlijnen voor goede en veilige zorg voor patiënten
Methodologie

Wat is een richtlijn?

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

  • De volgende kenmerken van kwaliteit van zorg worden onderscheiden: effectiviteit, veiligheid, patiënt-/cliëntgerichtheid, doelmatigheid, tijdigheid, gelijkheid.
  • Onder zorgprofessionals worden verstaan artsen, apothekers, fysiotherapeuten, deskundige infectiepreventie, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, verpleegkundigen en overige professionele zorgverleners en zorgmedewerkers.
  • Onder zorggebruikers worden patiënten, cliënten, familie van patiënten en cliënten en mantelzorgers verstaan.

Het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) maakt richtlijnen voor en door de zorgprofessionals, met als doel bij te dragen aan goede en veilige zorg voor patiënten. De basis hiervoor is gelegd door wetenschappelijk onderzoek en ervaringen en meningen van experts.

Richtlijnen voor en door zorgprofessionals

De richtlijnen van het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) zijn er voor zorgprofessionals in het hele zorglandschap. Ons doel is richtlijnen te maken met draagvlak van de betrokken beroepsvertegenwoordigers en brancheverenigingen. Zorgprofessionals zullen zo de richtlijnen in de praktijk herkennen en accepteren. De leden van een SRI-werkgroep zijn daarom altijd vertegenwoordigers van verschillende beroepsverenigingen uit de zorgdomeinen waar het onderwerp van de richtlijn speelt. De werkgroepen hebben een diverse samenstelling van beroepsbeoefenaren. Denk hierbij aan artsen, verpleegkundigen/verzorgenden, deskundigen infectiepreventie en kwaliteits-/veiligheidsfunctionarissen.

De werkgroepen maken vaak richtlijnen die toepasbaar zijn in de diverse plekken waar zorg wordt geleverd. Veel richtlijnen infectiepreventie spelen zich niet alleen af in het bijvoorbeeld ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen, thuiszorg en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Richtlijnen moeten daarbij nooit gezien worden als een vast recept in een kookboek. Er zal altijd een vertaling nodig zijn naar de eigen zorgorganisatie of zorgsector.

Richtlijnen voor goede en veilige zorg voor patiƫnten

Voor de ontwikkeling van een kwalitatief goede richtlijn is ook de input van patiënten nodig. Zij hebben immers belang bij goede en veilige zorg. Infectiepreventie is daarbij een belangrijk onderwerp. Hiermee worden infecties en besmettingen, bijvoorbeeld tijdens een bezoek, verblijf of opname voorkomen. Daarom betrekken we patiënten via de Patiëntenfederatie Nederland bij de richtlijnontwikkeling. In overleg met de Patiëntenfederatie Nederland wordt bepaald bij welke SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)-richtlijnen patiënteninformatie wordt ontwikkeld.

Meer informatie over hygiëne en infectiepreventie voor burgers en zorggebruikers vind je onder Publieksinformatie.