Module 1b Reinigingsdoeken

Uitgangsvraag

Wat is het verschil in effectiviteit tussen reinigen met microvezeldoeken en reinigen met andere (conventionele) reinigingsdoeken?

Aanbevelingen

 • Weeg bij de keuze uit een reinigingsdoek financiële haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid en het gebruik van milieubelastende materialen af.
 • Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs om op basis van effectiviteit een specifieke reinigingsdoek aan te bevelen.

Overwegingen

Voor- en nadelen van de interventie en de kwaliteit van het bewijs

De systematische literatuuranalyse heeft het effect van microvezeldoeken vergeleken met andere reinigingsdoeken (kant-en-klare doekjes, katoenen doeken en conventionele reinigingsdoeken). De kwaliteit van het bewijs van het effect van microvezeldoeken vergeleken met andere reinigingsdoeken is beoordeeld als zeer laag vanwege het kleine aantal studies en de heterogeniteit in studieopzet. Op basis van cruciale uitkomstmaten kan daarom geen besluit worden genomen of microvezeldoeken of andere reinigingsdoeken de voorkeur hebben in het reinigingsproces. Er lijkt wel een trend zichtbaar waarbij microvezeldoeken resulteren in een grotere reductie van het aantal kolonievormende eenheden en relative light units ( RLU Relative Light Unit (Relative Light Unit)’s). Het is echter onduidelijk of deze trend ook een klinisch relevant verschil in de praktijk betreft. Daarnaast is onbekend of deze trend standhoudt na langdurig (her)gebruik van microvezeldoeken. De geïncludeerde studie van Diab-Elschahawi (2010) suggereert dat microvezeldoeken al na twintig wasbeurten een afname in effectiviteit laten zien als het gaat om het verwijderen van S. aureus of E. coli van oppervlakken.

Microvezeldoek

In de praktijk worden zowel diposable- als reusable microvezeldoeken gebruikt.

Het is in het kader van duurzaamheid echter belangrijk een afweging te maken tussen de noodzaak voor het gebruik van disposable microvezeldoeken ten opzichte van reusable microvezeldoeken. Indien reusable microvezeldoeken worden gebruikt dienen deze direct na gebruik (verzadiging met vuil) te worden gewassen (zie richtlijn ‘Linnengoed’). Volg hierbij de instructies van de fabrikant.

Andere reinigingsdoeken

Andere (katoenen en conventionele) reinigingsdoeken worden kant-en-klaar door de fabrikant geleverd of worden door de gebruiker vooraf geïmpregneerd met zepen en/of andere oppervlakactieve detergentia. Ze moeten direct na het uitpakken/aanraken gebruikt worden volgens voorschrift van de fabrikant. Als de dispenser waarin kant-en-klare reinigingsdoeken zijn opgeslagen niet goed wordt afgesloten zal door verlies van vochtigheid de werking verminderen.

Gooi gebruikte kant-en-klare reinigingsdoekjes direct na gebruik weg als afval (disposable) of in de waszak (reusable) om de uitgroei van micro-organismen en een opeenhoping van stof en vuil te voorkomen.

Waarden en voorkeuren van gebruikers

Zorginfecties kunnen ernstige gevolgen hebben voor patiënten. Adequate reiniging van de omgeving van de patiënt verlaagt de kans op besmetting van (andere) patiënten en zorgmedewerkers met ziekteverwekkers vanuit de omgeving en daarmee de kans op zorginfecties.

Omdat er geen eenduidig besluit wordt genomen of microvezeldoeken of andere reinigingsdoeken de voorkeur hebben in het reinigingsproces wordt er geen directe invloed voorzien op het niveau van de individuele patiënt.

Kosten (middelenbeslag)

Reinigingsdoeken zijn variabel in kosten. Ook de tijd die nodig is voor het reinigen van een ruimte en bijbehorende standaardinrichting door microvezeldoeken en andere reinigingsdoeken kan variëren. In Nederlandse zorgorganisaties verschilt het budget dat beschikbaar is voor reinigen. Een zorginstelling kan hierin een eigen keus maken over welke reinigingsdoeken worden aangeschaft voor het reinigingsproces.

Aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie

De aanvaardbaarheid en haalbaarheid van het reinigen van ruimten en bijbehorende standaardinrichting in deze ruimten in zorgorganisaties is niet kwalitatief of kwantitatief onderzocht. Er kan eveneens geen eenduidig besluit worden genomen of microvezeldoeken of andere reinigingsdoeken de voorkeur hebben in het reinigingsproces. Een zorginstelling zal daarom zelf een afweging moeten maken met betrekking tot de noodzaak en (financiële) haalbaarheid van reinigingsdoeken voor een effectieve en goede reiniging.

In de keuze voor een reinigingsdoek kan echter wel worden meegenomen dat mogelijk de tijd voor reinigen korter is wanneer gebruik gemaakt wordt van kant-en-klare reinigingsdoeken. Doordat ze direct te gebruiken zijn, zorgen kant-en-klare reinigingsdoeken voor een hogere compliance (Wiemken, 2014).

Duurzaamheid

In het reinigingsproces wordt vaak gebruik gemaakt van disposable materialen. Daarnaast is het gebruik van reinigingsmiddelen vaak milieubelastend. Het is dus belangrijk een afweging te maken tussen de noodzaak voor het gebruik van disposable - en reusable materialen en het gebruik van milieubelastende middelen. Deze afweging moet vanuit infectiepreventieoogpunt verantwoord gebeuren en zal afhangen van de risico’s per zorgsetting. Duurzaamheid mag niet ten koste gaan van patiëntveiligheid. Bij gebruik van reusable reinigingsdoeken is het essentieel dat het wasproces met betrekking hergebruik van reinigingsdoeken goed is geborgd. Zie hiervoor tevens de richtlijn ‘Linnengoed’ (in ontwikkeling).


Onderbouwing

Autorisatiedatum: januari 2024

Eerstvolgende beoordeling actualiteit: 2026

Geautoriseerd door:

 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie))
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose ( NVALT Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose))
 • Nederlandse Vereniging voor anesthesiologie ( NVA Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen))
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde ( NVvH Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (Nederlandse Vereniging voor Heelkunde))
 • Nederlandse Vereniging van ziekenhuisapothekers ( NVZA Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers))
 • Nederlands Oogheelkundig gezelschap ( NOG Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap))
 • Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne ( NVvA Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne))
 • Patientenfederatie Nederland ( PFNL Patiëntfederatie Nederland (Patiëntfederatie Nederland))
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu))
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland ( V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland  (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland ))
 • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg ( VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg))

Regiehouder:

 • Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie

De ontwikkeling/herziening van deze richtlijnmodule is ondersteund door het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en is gefinancierd door het ministerie van ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)). De financier heeft geen enkele invloed gehad op de inhoud van de richtlijnmodule.

De afgelopen jaren zijn verschillende microvezeldoeken op de markt gekomen. Een reinigingsdoek mag een microvezeldoek worden genoemd als het vezels bevat die kleiner zijn dan 12 µm. Deze microvezels houden micro-organismen (vegetatieve bacteriën en/of schimmels en/of gisten en/of virussen en/of bacteriesporen) vast in de vezelstructuur. De microvezeldoek moet volgens voorschrift van de fabrikant klamvochtig gebruikt worden met schoon water. Een reinigingsmiddel mag niet worden gebruikt. Het reinigingsmiddel hecht zich namelijk aan de microvezels, waardoor deze hun werking verliezen. Naast microvezeldoeken zijn er ook andere reinigingsdoeken op de markt gekomen. Kant-en-klare reinigingsdoeken zijn vooraf geïmpregneerd met zepen en/of andere oppervlakte-actieve detergentia. Deze zepen en/of andere oppervlak actieve detergentia kunnen ook door de gebruiker actief op de doek gebracht worden.

Het is momenteel onduidelijk wat het verschil is in effectiviteit tussen reinigen met microvezeldoeken en reinigen met kant-en-klare of andere reinigingsdoeken.

A systematic review of the literature was performed to answer the following question: what is the difference in efficacy between a (reusable) microfiber cloth and other cleaning cloths?

P: Cleaning of patient-related surfaces and areas
I: Cleaning with a microfiber cloth
C: Cleaning with a different (non-microfiber/ready-to-use) cleaning cloth
O: Effectivity, visual clean

Relevant outcome measures

The guideline development group considered effectivity and visually clean as a critical outcome measure for decision-making.

A priori, the working group did not define the outcome measures listed above but used the definitions used in the studies.

Search and select (methods)

The databases Medline (via OVID), Embase (via embase.com), Web of Science, and Cinahl, were searched with relevant search terms from 1 January 2000 until 21 March 2022. The detailed search strategy is available upon reasonable request via info@sri-richtlijnen.nl. 

The systematic literature search resulted in 304 hits.

Seventeen studies were initially selected based on title and abstract screening. After reading the full text, 12 studies were excluded (see the table with reasons for exclusion under the tab Methods), and 5 studies were included (Diab-Elschahawi, 2010; Hron, 2019; Tajtman, 2015; Wiemken, 2014; Wren, 2008). The summary of literature, results and evidence tables are included below under the tab Onderbouwing.

Results

Five studies were included in the analysis of the literature. Important study characteristics and results are summarized in the evidence tables. The assessment of the risk of bias is summarized in the risk of bias tables. Results were obtained from boxplots by using an online data extraction tool (Webplotdigitizer). Cotton cloths, general-purpose cloths, and conventional cloths were included as relevant cleaning cloths. Sponges and paper towels were excluded from this analysis.

Description of studies

Diab-Elschahawi (2010) conducted an experiment to investigate the decontamination capacity of 4 different types of cleaning cloths (microfiber cleaning cloth, cotton cloth, sponge cloth, and disposable paper towels) in wet or dry conditions. Furthermore, all cloths were reprocessed 10 to 20 times and then analyzed for decontaminating abilities. Ceramic tiles (5x5cm) were contaminated with Staphylococcus aureus (ATCC 6538) and Escherichia coli (ATCC 8739) (5x107 colony-forming units (CFU) per ml; left to dry for 1 hour). All cloths were tested in dry and wet (with distilled water) conditions. Wiping was performed in a meander-like pattern, starting in the upper left corner, turning four times, and ending in the lower right corner. Reprocessing of the cloths was done in a washer disinfector and a laundry dryer (90°C for 5 minutes) up to 20 times. The test suspension remaining on the tiles was recovered from the tile surfaces by shaking the surfaces in Petri dishes filled with 10 mL casein-soya-lactose broth. Aliquots of this suspension were then plated on Tryptic Soy Agar and incubated for 48 hours at 35°C before CFUs were counted. Outcome measures were S. aureus and E. coli colony-forming units (CFUs) remaining on the tiles after wiping.

Hron (2019) conducted an experiment to investigate the cleaning efficacy of 11 different samples of cloths (single-use wipes (50% rayon/50% polyester), 100% rayon, 100% polyester, 100% greige cotton (6.8 MJ kg-1), 100% greige cotton (8.9 MJ kg-1), 100% greige cotton (10.1 MJ kg-1), 100% greige cotton scoured and bleached, 80% polyester/20% greige cotton, 20% polyester/80% greige cotton, 80% rayon/20% greige cotton, and 20% rayon/80% greige cotton) in dry or wet (1ml of ultrapure water) condition. Stainless-steel plates were contaminated with either a protein contaminant (500 μl of 5% fetal bovine serum in phosphate buffered saline, dried overnight) or a hydrophobic residue (paraffin wax bead 50 ± 2 mg, melted and dried for 30 min). Wiping was performed by a machine performing 16 movements (71.3r/min, 9 kPa for protein, and 12kPa for hydrophobic residue). The outcome measure for the protein contaminant was protein uptake (mg/ml) of wipes, measured by putting wipes in phosphate buffered saline. For hydrophobic residue, a scale was used to measure the weight of the plate after wiping.

Trajtman (2015) conducted an experiment to assess the removal of Clostridium difficile spores on surfaces cleaned by microfiber cloths compared with cotton cloths. The test surface consisted of ceramic tiles (2.2x2.2 cm) contaminated with C. difficile Clostridioides difficile (Clostridioides difficile) (2.3x104 spores/site (CFUs), dried overnight). Before assessing the outcome, tiles were sprayed with either phosphate buffer saline (PBS) or a hydrogen peroxide 0.01% cleaning agent. Transfer of C. difficile was also studied, by contaminating cloths directly with C. difficile. Wiping was performed by a machine. Each test cloth or ceramic carrier was placed in a 50 mL sterile conical tube containing 10 mL of sterile PBS. The tube was mixed by vortexing for 1 minute, sonicated 3 times for 5 seconds each time, followed by 1 minute of vortexing. The eluent was serially diluted 1:10 from 10-1-10-5 in PBS with a pH of 7.5. One hundred mL of the 10-2-10-4 dilutions were inoculated onto Clostridium difficile Monobactam Norfloxacin agar using the spread plate technique and incubated for 48 hours at 37°C. Outcome measures were C. difficile CFUs remaining on the ceramic tiles after wiping with microfiber cloths and cotton cloths, after wiping with cloths used twice, and after wiping with contaminated cloths.

Wiemken (2014) conducted an experiment to evaluate the compliance related to using ready-to-use (RTU) disinfectant wipes compared with the bucket method. The bucket method refers to the traditional use of cleaning cloths saturated with diluted sodium hypochlorite cleaner/disinfectant in a bucket. Timeliness and cost-savings were also investigated. Cleaning with a cleaning cloth and bucket with sodium hypochlorite cleaner/disinfectant solutions was compared with ready-to-use (RTU) wipes impregnated with sodium hypochlorite cleaner/disinfectant solutions on 6 pre-specified areas in a patient room. Employees with environmental service responsibilities were randomized to one of both wiping methods. The outcome was measured as compliance: 0 points for total miss of the area, 1 point for partial miss, and 2 points for completely removing the fluorescent marker.

Wren (2008) conducted an experiment comparing the ability to remove several types of organisms by ultramicrofiber (UMF)-woven cloths and conventional cloths moistened with water. UMF cloths were 80% polyamide and 20% polyester fiber. Five types of surfaces were used: 100 cm2 of a rough tile, a smooth tile, laminated worktops (new and worn), and stainless-steel surfaces. Surfaces were each inoculated with four microorganisms separately: methicillin-resistant Staphylococcus aureus ( MRSA meticilline-resistente Staphylococcus aureus (meticilline-resistente Staphylococcus aureus)), Acinetobacter calcoaceticus var. baumannii (ACCB), Klebsiella oxytoca (K. oxytoca) in logarithmic phase growth, or spores of Clostridium difficile. Bacterial suspensions were made in phosphate-buffered saline (PBS) with or without 7% BSA, and 100 µL was subsequently used to inoculate areas of each surface. Wiping was performed as described by the manufacturer. Outcome measures were microorganisms remaining on the wiped surfaces based on CFUs after incubation of contact-plates and biological residue based on adenosine triphosphate ( ATP Adenosinetrifosfaat (Adenosinetrifosfaat)) measurements, expressed in RLUs. CFUs were counted by placing contact-plates on the test area after wiping, and then incubating the plates (48 hours, 37°C). The test surfaces were swapped immediately after wiping and the adenosine triphosphate (ATP) level on the swabs was expressed in RLUs.

Results

Because of the heterogeneity in study designs and outcome measures, pooling of data was not possible. Where possible, independent sample t-tests were performed on the post-wiping results. For the purpose of this guideline, the results for different microorganisms were pooled to obtain an overall effect estimate.

Effectivity
CFUs

Colony-forming units (CFUs) were reported in three studies (Diab-Elschahawi, 2010; Trajtman, 2015; Wren, 2008). CFUs are a quantitative unit of measurement to estimate the number of microorganisms present on a surface. The results for the percentage reduction in CFU counts are presented in Table 1.1. When used wet, microfiber cloths resulted in a statistically significant larger reduction of CFUs from surfaces compared to other cleaning cloths in all studies. When used dry, a smaller reduction was seen for microfiber cloths compared to other cleaning cloths; however, no independent sample t-tests could be performed to test for statistical significance.

RLUs

Relative light units (RLUs) were reported in one study (Wren, 2008). An RLU Relative Light Unit (Relative Light Unit) is a quantitative unit of measure that is used to express the amount of adenosine triphosphate (ATP), a molecule that is used as indicator for the presence of biological residues on surfaces. An overview of the calculated percentage reduction of RLUs is presented in Table 1.2. No t-tests could be performed due to lack of information on standard deviation.

Other measures

Hron (2019) measured the effectivity of the wipes by calculating the protein uptake (mg/mL) and the paraffin wax uptake (mg). They report that, when used in a dry state, the greige cotton 6.8 MJ/kg wipe removed the most protein and removed statistically significantly more protein than the 50% rayon/50% polyester single-use wipe. The polyester wipe, the greige cotton 8.9 MJ/kg wipe, the 80% polyester/20% greige cotton wipe, and the 80% rayon/20% greige cotton wipe had a significantly lower protein uptake compared to the single-use wipe when used in a dry state (data not shown). When used in a wet state, the polyester wipe, the greige cotton 6.8 MJ/kg wipe, the greige cotton 10.1 MJ/kg wipe, the 80% polyester/20% greige cotton wipe, and the 20% polyester/80% greige cotton wipe had significantly lower protein uptake when compared to the single-use wipe.

Regarding the paraffin wax experiment using dry wipes, Hron (2019) reported that the polyester wipe had a significantly lower paraffin wax uptake (mg) when compared to the single-use wipe. Furthermore, the greige cotton 6.8 MJ/kg wipe, the greige cotton 10.1 MJ/kg wipe, and the 20% polyester/80% greige cotton wipe had a significantly higher paraffin wax uptake when compared to the single-use wipe.

Visual clean

Wiemken (2014) reported a visually clean outcome measure: compliance. The average compliance points for RTU wipes were: 10.6 (SD 1.3) versus the average for the bucket method: 8.1 (SD 2.4) (P=.017). This resulted in a statistically significant mean difference of 2.50 compliance points (95% CI 0.072 to 4.28) in favor of using RTU wipes.

Tabel 1.1 Overview of the pooled percentage reduction of CFUs from test surfaces per included study

Study Test surface Wet or dry   Microfiber cloth % mean difference (SD) Other cleaning cloth> % mean difference (SD) p-value
Diab-Elschahawi (2010) Ceramic tiles 5x5 cm wet n 8 8  
    % reduction 99.97 99.92  
  dry n 8 8  
    % reduction 97.37 97.74  
Trajtman (2015) Ceramic tiles 2.2x2.2 cm wet (desinfectant) n 6 6  
    % reduction 99.65 98.22  
Wren (2008) - Microorganism in PBS alone New laminate high touch surface wet (deionized water) n 9 9  
    % reduction 99.64 (0.50) 57.40 (43.11) 0.0096
Old laminate high touch surface wet (deionized water) n 9 9  
    % reduction 99.98 (1.27) 62.51 (27.85) 0.0011
Steel tile wet (deionized water) n 9 9  
    % reduction 99.27 (1.16) 71.02 (26.87) 0.0062
Wren (2008) - Microorganism in PBS with 7% bovine serum albumin Smooth tile wet (deionized water) n 18 18  
    % reduction 100.00 (0) 83.18 (13.95) <0.0001
Rough tile wet (deionized water) n 18 18  
    % reduction 99.85 (0.18) 88.31 (7.49) <0.0001
New laminate worktop wet (deionized water) n 18 18  
    % reduction 99.96 (0.10) 96.44 (5.44) 0.0097
Steel tile wet (deionized water) n 18 18  
      % reduction 100.00 (0) 87.49 (7.39) <0.0001

Tabel 1.2 Overview of the pooled percentage reduction of RLUs from test surfaces per included study.

Study Test surface Wet or dry   Microfiber cloth % mean difference Other cleaning cloth % mean difference
Wren (2008) - Microorganism in PBS alone Laminated worktop wet (deionized water) n 9 9
    % reduction> 96.59 69.46
Steel tile wet (deionized water) n 9 9
    % reduction 98.39 79.74
Smooth tile wet (deionized water) n 9 9
    % reduction 98.92 86.54
Rough tile wet (deionized water) n 9 9
    % reduction 98.47 78.45
Wren (2008) - Microorganism in PBS with 7% bovine serum albumin Laminated worktop wet (deionized water) n 9 9
    % reduction 93.78 87.14
Steel tile wet (deionized water) n 9 9
    % reduction 94.90 82.65
Smooth tile wet (deionized water) n 9 9
    % reduction 92.52 87.32
Rough tile wet (deionized water) n 9 9
    % reduction 83.48 77.35

Level of evidence of the literature

The level of evidence regarding the outcome measure effectivity started at low and was downgraded to very low because of the number of included experiments (imprecision; -1).

Effectivity

Very low GRADE Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation (Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation)

The evidence is very uncertain about the effectivity of microfiber cloths in removing microorganisms compared to cotton cloths, general-purpose cloths, and conventional cloths.

Sources: Diab-Elschahawi (2010), Hron (2019), Trajtman (2015), Wiemken (2014), Wren (2008)

Visual clean

Very low GRADE

The evidence is very uncertain about the effectivity of microfiber cloths compared to ready to use wipes and conventional cloths on the outcome measure visual clean.

Sources: Wiemken (2014)

Diab-Elschahawi M, Assadian O, Blacky A, Stadler M, Pernicka E, Berger J, Resch H, Koller W. Evaluation of the decontamination efficacy of new and reprocessed microfiber cleaning cloth compared with other commonly used cleaning cloths in the hospital. Am J Infect Control. 2010 May;38(4):289-92. doi: 10.1016/j.ajic.2009.09.006. Epub 2010 Jan 31. PMID: 20123151.

Hron RJ, Hinchliffe DJ, Mattison CP, Condon BD. The effect of cotton fiber inclusion on the hard surface cleaning capacity of nonwoven substrates. Journal of Engineered Fibers and Fabrics. January 2019. doi:10.1177/1558925019889620

Trajtman AN, Manickam K, Alfa MJ. Microfiber cloths reduce the transfer of Clostridium difficile spores to environmental surfaces compared with cotton cloths. Am J Infect Control. 2015 Jul 1;43(7):686-9. doi: 10.1016/j.ajic.2015.03.002. Epub 2015 Apr 20. PMID: 25907782.

Wiemken TL, Curran DR, Pacholski EB, Kelley RR, Abdelfattah RR, Carrico RM, Ramirez JA. The value of ready-to-use disinfectant wipes: compliance, employee time, and costs. Am J Infect Control. 2014 Mar;42(3):329-30. doi: 10.1016/j.ajic.2013.09.031. PMID: 24581022.

Wren MW, Rollins MS, Jeanes A, Hall TJ, Coën PG, Gant VA. Removing bacteria from hospital surfaces: a laboratory comparison of ultramicrofibre and standard cloths. J Hosp Infect. 2008 Nov;70(3):265-71. doi: 10.1016/j.jhin.2008.07.017. PMID: 18801594.

Klik op de link hieronder om naar de pagina met de evidence-tabel van module 1b Reinigingsdoeken te gaan.

Evidence-tabel

Reference Reason for exclusion
Cobbett CV. Are current cleaning methods effective against hazardous drugs?
J. Vasc. Access. 2020. NP49 - NP50. DOI: 10.1177/1129729820953. 
Wrong type of publication (conference abstract)
DeJonge PM. Martin E, Hashikawa AN. Environmental Cleaning Strategies Used by Child Care Centers During Illness Outbreaks. Pediatrics, 2018; 142(1_MeetingAbstract), 784-784. Wrong type of publication (conference abstract)
Lalla F, Dingle P, Cheong C. The antibacterial action of cloths and sanitizers and the use of environmental alternatives in food industries. J Environ Health. 2005 Dec;68(5):31-5. PMID: 16392629. Wrong setting (the food industry)
Egert M, Späth K, Weik K, Kunzelmann H, Horn C, Kohl M, Blessing F. Bacteria on smartphone touchscreens in a German university setting and evaluation of two popular cleaning methods using commercially available cleaning products. Folia Microbiol (Praha). 2015 Mar;60(2):159-64. doi: 10.1007/s12223-014-0350-2. Epub 2014 Oct 11. PMID: 25305112. About cleaning smartphones, not cleaning of surfaces/areas
Berendt AE, Turnbull L, Spady D, Rennie R, Forgie SE. Three swipes and you're out: how many swipes are needed to decontaminate plastic with disposable wipes? Am J Infect Control. 2011 Jun;39(5):442-443. doi: 10.1016/j.ajic.2010.08.014. Epub 2011 Feb 9. PMID: 21306797. About cleaning plastics, not cleaning surfaces/areas
Bergen LK, Meyer M, Høg M, Rubenhagen B, Andersen LP. Spread of bacteria on surfaces when cleaning with microfibre cloths. J Hosp Infect. 2009 Feb;71(2):132-7. doi: 10.1016/j.jhin.2008.10.025. Epub 2008 Dec 23. PMID: 19108933. No comparison
Dramowski A, Aucamp M, Bekker A, Pillay S, Moloto K, Whitelaw AC, Cotton MF, Coffin S. NeoCLEAN: a multimodal strategy to enhance environmental cleaning in a resource-limited neonatal unit. Antimicrob Resist Infect Control. 2021 Feb 12;10(1):35. doi: 10.1186/s13756-021-00905-y. PMID: 33579364; PMCID: PMC7881651. About cleaning routines
Isiyel E, Soydan S. Comparison Of Two Cleaning Methods Intaking Urine Culture Samples In Children. Flora. 2019, 107 - 112 DOI: 10.5578/flora.67606 Article in Turkish
Robertson A, Barrell M, Maillard JY. Combining detergent/disinfectant with microfibre material provides a better control of microbial contaminants on surfaces than the use of water alone. J Hosp Infect. 2019 Sep;103(1):e101-e104. doi: 10.1016/j.jhin.2019.05.005. Epub 2019 May 18. PMID: 31112729. Wrong comparison
Soubieux A, Palamini M, Tanguay C, Bussières JF. Evaluation of decontamination strategies for cyclophosphamide. J Oncol Pharm Pract. 2020 Mar;26(2):413-422. doi: 10.1177/1078155219865931. Epub 2019 Aug 1. PMID: 31370747. About effectivity of wipes for cyclophosphamide removal
Tojo K, Nakamura K, Sato E, Hayami S, Fujii M, Miyaji K. Effectiveness of microfiber cleaning cloth used for medical equipment. Ther. Res. 2013; 399-407.  Article in Japanese
Moore G, Griffith C. A laboratory evaluation of the decontamination properties of microfibre cloths. J Hosp Infect. 2006 Dec;64(4):379-85. doi: 10.1016/j.jhin.2006.08.006. Epub 2006 Oct 19. PMID: 17055112. Unclear which cloths were compared

Klik op de link hieronder om naar de pagina met de risk-o-bias-tabel van module 1b Reinigingsdoeken te gaan.

Risk-of-bias-tabel


Bijlagen

Begrip Definitie

ATP Adenosinetrifosfaat (Adenosinetrifosfaat)-meeting

Adenosinetrifosfaat (ATP)-meting, kwantitatieve meting ten behoeve van het meten van de reinheid (indicator) van een materiaal of oppervlakte

Chemische desinfectie (biocide)

Desinfectie door middel van een chemisch product.

"cide" - achtervoegsel (bijvoorbeeld bactericide, fungicide, virucide)

De aanduiding van het vermogen van een chemisch product of proces om micro-organismen te doden.

Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Desinfectans of ontsmettingsmiddel

Een chemisch product waarmee kan worden gedesinfecteerd en dat tenminste in staat is vegetatieve bacteriën irreversibel te inactiveren binnen de daarvoor gestelde randvoorwaarden.

Desinfectie of ontsmetting

Irreversibele inactivering/reductie van micro-organismen (vegetatieve bacteriën en/of fungi en/of virussen en/of bacteriesporen) op levenloze oppervlakken, alsmede op intacte huid en slijmvliezen, tot een aanvaardbaar geacht niveau. Desinfectie is gericht op het minimaliseren van het risico van overdracht van micro-organismen.

ECHA Europees Agentschap voor chemische stoffen (Europees Agentschap voor chemische stoffen)

European Chemicals Agency

High-touch-oppervlak

Oppervlakken die dagelijks (meerdere keren per dag) worden aangeraakt door medewerker of patiënt.

Hygiënische handdesinfectie

Behandeling van besmette handen met een desinfectans, ter voorkoming van overdracht van transiënte flora.

Patiëntgebonden ruimten

Ruimten waar patiënten (tijdelijk) verblijven.

Reinigen

Het verwijderen van zichtbaar vuil en onzichtbaar organisch materiaal om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden

RLU Relative Light Unit (Relative Light Unit)

Relative light unit

Spotreiniging

Het verwijderen van lokaal aangehecht vuil met natte reiniging.

Thermische desinfectie

 

Desinfectie door middel van water met een temperatuur van 60°C tot 100°C of met stoom.

Uitbraak/epidemische verheffing

Als bij twee of meer patiënten met een epidemiologische link hetzelfde pathogene micro-organisme is geïsoleerd

Validatie

Het geheel van specificeren, documenteren, waar mogelijk meten en testen van een proces.

Visueel schoon

Visuele beoordeling van reinheid van oppervlak of materiaal.

Werkwijze

Deze richtlijnmodule is opgesteld conform de eisen vermeld in het rapport Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II; Brouwers, 2010).

Knelpuntenanalyse en uitgangsvragen

Tijdens de voorbereidende fase inventariseerde de werkgroep de knelpunten in de zorg voor het reinigen en desinfecteren van ruimten. De werkgroep beoordeelde de aanbeveling(en) uit de eerdere richtlijnen ‘Reiniging en Desinfectie van ruimten’, ‘Beleid reiniging desinfectie en sterilisatie’, WIP-richtlijn ‘Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie [VWT]/[REV]’ en ‘Reiniging en desinfectie: validatie’ op noodzaak tot revisie. Tevens zijn er knelpunten aangedragen door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), SVN, VDSMH Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen), ZorgThuisnl, NVA Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen) en NFU via de invitational conference. Een verslag hiervan is opgenomen onder Rapportage knelpunteninventarisatie.

Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de werkgroep concept-uitgangsvragen opgesteld en definitief vastgesteld.

Uitkomstmaten

Na het opstellen van de zoekvraag behorende bij de uitgangsvraag inventariseerde de werkgroep welke uitkomstmaten voor de patiënt/zorgmedewerker relevant zijn, waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Hierbij werd een maximum van acht uitkomstmaten gehanteerd. De werkgroep waardeerde deze uitkomstmaten volgens hun relatieve belang bij de besluitvorming rondom aanbevelingen, als cruciaal (kritiek voor de besluitvorming), belangrijk (maar niet cruciaal) en onbelangrijk. Tevens definieerde de werkgroep tenminste voor de cruciale uitkomstmaten welke verschillen zij klinisch (patiënt) relevant vonden.

Methode literatuursamenvatting

Een uitgebreide beschrijving van de strategie voor zoeken en selecteren van literatuur is te vinden onder Zoeken en selecteren onder Onderbouwing. Indien mogelijk werd de data uit verschillende studies gepoold in een random-effects-model. De beoordeling van de kracht van het wetenschappelijke bewijs wordt hieronder toegelicht.

Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs

De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation (Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation)-methode. GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and Evaluation’ (zie https://www.gradeworkinggroup.org/). De basisprincipes van de GRADE-methodiek zijn: het benoemen en prioriteren van de klinisch (patiënt) relevante uitkomstmaten, een systematische review per uitkomstmaat, en een beoordeling van de bewijskracht per uitkomstmaat op basis van de acht GRADE-domeinen (domeinen voor downgraden: risk of bias, inconsistentie, indirectheid, imprecisie, en publicatiebias; domeinen voor upgraden: dosis-effect relatie, groot effect, en residuele plausibele confounding).

GRADE onderscheidt vier gradaties voor de kwaliteit van het wetenschappelijk bewijs: hoog, redelijk, laag en zeer laag. Deze gradaties verwijzen naar de mate van zekerheid die er bestaat over de literatuurconclusie, in het bijzonder de mate van zekerheid dat de literatuurconclusie de aanbeveling adequaat ondersteunt (Schünemann, 2013; Hultcrantz, 2017).

GRADE

Definitie

Hoog

Er is hoge zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;

het is zeer onwaarschijnlijk dat de literatuurconclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Redelijk

Er is redelijke zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;

het is mogelijk dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Laag

Er is lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;

er is een reële kans dat de conclusie klinisch relevant verandert wanneer er resultaten van nieuw grootschalig onderzoek aan de literatuuranalyse worden toegevoegd.

Zeer laag

Er is zeer lage zekerheid dat het ware effect van behandeling dichtbij het geschatte effect van behandeling ligt;

de literatuurconclusie is zeer onzeker.

Bij het beoordelen (graderen) van de kracht van het wetenschappelijk bewijs in richtlijnen volgens de GRADE-methodiek spelen grenzen voor klinische besluitvorming een belangrijke rol (Hultcrantz, 2017). Dit zijn de grenzen die bij overschrijding aanleiding zouden geven tot een aanpassing van de aanbeveling. Om de grenzen voor klinische besluitvorming te bepalen moeten alle relevante uitkomstmaten en overwegingen worden meegewogen. De grenzen voor klinische besluitvorming zijn daarmee niet één op één vergelijkbaar met het minimaal klinisch relevant verschil (Minimal Clinically Important Difference ( MCID Minimal Clinically Important Difference (Minimal Clinically Important Difference))). Met name in situaties waarin een interventie geen belangrijke nadelen heeft en de kosten relatief laag zijn, kan de grens voor klinische besluitvorming met betrekking tot de effectiviteit van de interventie bij een lagere waarde (dichter bij het nuleffect) liggen dan de MCID (Hultcrantz, 2017).

Overwegingen (van bewijs naar aanbeveling)

Om te komen tot een aanbeveling zijn naast (de kwaliteit van) het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk en worden meegewogen, zoals aanvullende argumenten uit bijvoorbeeld de biomechanica of fysiologie, waarden en voorkeuren van patiënten, kosten (middelenbeslag), aanvaardbaarheid, haalbaarheid en implementatie. Deze aspecten zijn systematisch vermeld en beoordeeld (gewogen) onder het kopje Overwegingen en kunnen (mede) gebaseerd zijn op expert opinion. Hierbij is gebruik gemaakt van een gestructureerd format gebaseerd op het evidence-to-decision-framework van de internationale GRADE Working Group (Alonso-Coello, 2016a; Alonso-Coello 2016b). Dit evidence-to-decision-framework is een integraal onderdeel van de GRADE methodiek.

Formuleren van aanbevelingen

De aanbevelingen geven antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen, en een weging van de gunstige en ongunstige effecten van de relevante interventies. De kracht van het wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de overwegingen, bepalen samen de sterkte van de aanbeveling. Conform de GRADE-methodiek sluit een lage bewijskracht van conclusies in de systematische literatuuranalyse een sterke aanbeveling niet a priori uit, en zijn bij een hoge bewijskracht ook zwakke aanbevelingen mogelijk (Agoritsas, 2017; Neumann, 2016). De sterkte van de aanbeveling wordt altijd bepaald door weging van alle relevante argumenten tezamen. De werkgroep heeft bij elke aanbeveling opgenomen hoe zij tot de richting en sterkte van de aanbeveling zijn gekomen.

In de GRADE-methodiek wordt onderscheid gemaakt tussen sterke en zwakke (of conditionele) aanbevelingen. De sterkte van een aanbeveling verwijst naar de mate van zekerheid dat de voordelen van de interventie opwegen tegen de nadelen (of vice versa), gezien over het hele spectrum van patiënten waarvoor de aanbeveling is bedoeld. De sterkte van een aanbeveling heeft duidelijke implicaties voor patiënten, behandelaars en beleidsmakers (zie onderstaande tabel). Een aanbeveling is geen dictaat, zelfs een sterke aanbeveling gebaseerd op bewijs van hoge kwaliteit (GRADE gradering HOOG) zal niet altijd van toepassing zijn, onder alle mogelijke omstandigheden en voor elke individuele patiënt.

Implicaties van sterke en zwakke aanbevelingen voor verschillende richtlijngebruikers

 

Sterke aanbeveling

Zwakke (conditionele) aanbeveling

Voor patiënten/

zorgmedewerkers

De meeste patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen en slechts een klein aantal niet.

Een aanzienlijk deel van de patiënten zouden de aanbevolen interventie of aanpak kiezen, maar veel patiënten ook niet.

Voor beleidsmakers

De aanbevolen interventie of aanpak kan worden gezien als standaardbeleid.

Beleidsbepaling vereist uitvoerige discussie met betrokkenheid van veel stakeholders. Er is een grotere kans op lokale beleidsverschillen.

Organisatie van zorg

In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijnmodule is expliciet aandacht geweest voor de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals coördinatie, communicatie, (financiële) middelen, mankracht en infrastructuur). Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van deze specifieke uitgangsvraag zijn genoemd bij de overwegingen. Meer algemene, overkoepelende, of bijkomende aspecten van de organisatie van zorg worden behandeld in de module Organisatie van zorg.

Commentaar- en autorisatiefase

De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd ter commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de deelnemende (wetenschappelijke) verenigingen en (patiënt) organisaties voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd dan wel geaccordeerd.

Inbreng patiëntenperspectief

Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door uitnodigen van Patiëntfederatie Nederland ( PFNL Patiëntfederatie Nederland (Patiëntfederatie Nederland)) voor de invitational conference. De verkregen input is meegenomen bij het opstellen van de uitgangsvragen, de keuze voor de uitkomstmaten en bij het opstellen van de overwegingen. De conceptrichtlijn is tevens voor commentaar voorgelegd aan PFNL en de eventueel aangeleverde commentaren zijn bekeken en verwerkt.

Wkkgz Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) & Kwalitatieve raming van mogelijke substantiële financiële gevolgen

Bij de richtlijn is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een kwalitatieve raming uitgevoerd of de aanbevelingen mogelijk leiden tot substantiële financiële gevolgen. Bij het uitvoeren van deze beoordeling zijn richtlijnmodules op verschillende domeinen getoetst (zie het stroomschema op de Richtlijnendatabase).

Uit de kwalitatieve raming blijkt dat er waarschijnlijk geen/mogelijk substantiële financiële gevolgen zijn. Zie onderstaande tabel.

Module

Uitkomst raming

Toelichting

Module Randvoorwaarde reinigen

Geen substantiële financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er wordt geen toename in voltijdsequivalenten dan wel opleidingsniveau verwacht. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Reinigingsdoeken

Geen substantiële financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er wordt geen toename in voltijdsequivalenten dan wel opleidingsniveau verwacht. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Reinigingsfrequentie

Geen substantiële financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er wordt geen toename in voltijdsequivalenten dan wel opleidingsniveau verwacht. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Randvoorwaarden desinfectie

Geen substantiële financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er wordt geen toename in voltijdsequivalenten dan wel opleidingsniveau verwacht. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module Desinfectiemethoden

Geen substantiële financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er wordt geen toename in voltijdsequivalenten dan wel opleidingsniveau verwacht. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Module kwaliteitscontrole

Geen substantiële financiële gevolgen

Hoewel uit de toetsing volgt dat de aanbeveling(en) breed toepasbaar zijn (5.000-40.000 patiënten), volgt ook uit de toetsing dat het geen nieuwe manier van zorgverlening of andere organisatie van zorgverlening betreft. Er wordt geen toename in voltijdsequivalenten dan wel opleidingsniveau verwacht. Er worden daarom geen substantiële financiële gevolgen verwacht.

Literatuur

Agoritsas T, Merglen A, Heen AF, Kristiansen A, Neumann I, Brito JP, Brignardello-Petersen R, Alexander PE, Rind DM, Vandvik PO, Guyatt GH. UpToDate adherence to GRADE criteria for strong recommendations: an analytical survey. BMJ Open. 2017 Nov 16;7(11):e018593. doi: 10.1136/bmjopen-2017-18593. PubMed PMID: 29150475; PubMed Central PMCID: PMC5701989.

Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S, Mustafa RA, Rada G, Rosenbaum S, Morelli A, Guyatt GH, Oxman AD; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: 10.1136/bmj.i2016. PubMed PMID: 27353417.

Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, Treweek S,Mustafa RA, Vandvik PO, Meerpohl J, Guyatt GH, Schünemann HJ; GRADE Working Group. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: 10.1136/bmj.i2089. PubMed PMID: 27365494.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, Fervers B, Graham ID, Grimshaw J, Hanna SE, Littlejohns P, Makarski J, Zitzelsberger L; AGREE Next Steps Consortium. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010 Dec 14;182(18):E839-42. doi: 10.1503/cmaj.090449. Epub 2010 Jul 5. Review. PubMed PMID: 20603348; PubMed Central PMCID: PMC3001530.

Hultcrantz M, Rind D, Akl EA, Treweek S, Mustafa RA, Iorio A, Alper BS, Meerpohl JJ, Murad MH, Ansari MT, Katikireddi SV, Östlund P, Tranæus S, Christensen R, Gartlehner G, Brozek J, Izcovich A, Schünemann H, Guyatt G. The GRADE Working Group clarifies the construct of certainty of evidence. J Clin Epidemiol. 2017 Jul;87:4-13. doi: 10.1016/j.jclinepi.2017.05.006. Epub 2017 May 18. PubMed PMID: 28529184; PubMed Central PMCID: PMC6542664.

Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0 (2012). Adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit.

Neumann I, Santesso N, Akl EA, Rind DM, Vandvik PO, Alonso-Coello P, Agoritsas T, Mustafa RA, Alexander PE, Schünemann H, Guyatt GH. A guide for health professionals to interpret and use recommendations in guidelines developed with the GRADE approach. J Clin Epidemiol. 2016 Apr;72:45-55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.11.017. Epub 2016 Jan 6. Review. PubMed PMID: 26772609.

Schünemann H, Brożek J, Guyatt G, et al. GRADE handbook for grading quality of evidence and strength of recommendations. Updated October 2013. The GRADE Working Group, 2013.

Inleiding

Dit implementatieplan is opgesteld om de implementatie van de aanbevelingen in de richtlijn reiniging en desinfectie ruimte te borgen. Voor het opstellen van dit plan heeft de werkgroep per ontwikkelde module beoordeeld wat eventueel bevorderende en belemmerende factoren zijn voor het naleven van de aanbevelingen en wat eventueel nodig is om de aanbevolen infectiepreventiemaatregelen in Nederland te implementeren.

Werkwijze

De werkgroep heeft per aanbeveling binnen de modules geïnventariseerd:

 • Wat een realistische termijn voor implementatie is;
 • De verwachtte effect van implementatie op de zorgkosten;
 • Randvoorwaarden om de aanbeveling tijdig te implementeren;
 • Mogelijk barrières voor implementatie;
 • Te ondernemen acties voor (bevordering van) implementatie;
 • Verantwoordelijke partij voor de te ondernemen acties.

Voor iedere aanbevelingen is nagedacht over de hierboven genoemde punten. Echter, niet voor iedere aanbeveling leverde bovengenoemde inventarisatie bruikbare antwoorden op. Aangezien het merendeel van de aanbevelingen in deze richtlijn gebaseerd is op een beperkte bewijskracht, is een duidelijke uitspraak over het implementeren niet voor alle aanbevelingen mogelijk noch gewenst. Bovengenoemde inventarisatie is daarom beperkt tot die aanbevelingen waarvoor bovengenoemde analyse zinvol werd geacht.

Hieronder is een tabel (tabel 1) opgenomen met alle modules uit deze richtlijn met daarbij de bijhorende implementatietermijn, verwacht effect op kosten, mogelijke barrières voor implementatie, te ondernemen acties voor implementatie en verantwoordelijken voor de acties.

Tabel 1. Implementatieplan

Module

Tijdspad voor implementatie

Verwacht effect op de kosten

Mogelijke barrières voor implementatie1

Te ondernemen acties voor implementatie2

Verantwoordelijke voor acties3

               

Randvoorwaarden reiniging

<1 jaar

Geen, betreft handhaving bestaande beleid

Het is belangrijk dat reiniging wordt uitgevoerd door bekwame medewerkers met voldoende kennis van reinigen. Voor implementatie is voldoende opleiding en training (incl. nascholing) van personeel dat verantwoordelijk is voor de schoonmaak essentieel.

Geen specifieke acties

n.v.t.

Reinigingsdoeken

<1 jaar

Geen, dit betreft grotendeels bestaand beleid

Geen

Verspreiden richtlijn

Professionals

Reinigingsfrequentie

<1 jaar

Geen, dit betreft grotendeels bestaand beleid

Geen

Verspreiden richtlijn

Professionals

Randvoorwaarden desinfectie

<1 jaar

Geen, dit betreft grotendeels bestaand beleid

Het is belangrijk dat reiniging wordt uitgevoerd door bekwame medewerkers met voldoende kennis van desinfectie. Voor implementatie is voldoende opleiding en training (inclusief nascholing) van personeel dat verantwoordelijk is voor de schoonmaak essentieel.

Verspreiden richtlijn

Professionals

Desinfectiemethoden

<1 jaar

Geen, dit betreft grotendeels bestaand beleid

Geen

Verspreiden richtlijn

Professionals

Kwaliteitscontrole

<1 jaar

Gering, dit betreft grotendeels bestaand beleid – echter worden de controles zoals beschreven nog niet in iedere instelling als zodanig toegepast.

Het is belangrijk dat controle wordt uitgevoerd door bekwame medewerkers met voldoende kennis van het reiniging en desinfectie proces. Voor implementatie is voldoende opleiding en training (incl. nascholing) van personeel essentieel.

Verspreiden richtlijn

Professionals

1 Barrières kunnen zich bevinden op het niveau van de professional, op het niveau van de organisatie (het ziekenhuis) of op het niveau van het systeem (buiten het ziekenhuis). Denk bijvoorbeeld aan onenigheid in het land met betrekking tot de aanbeveling, onvoldoende motivatie of kennis bij de specialist, onvoldoende faciliteiten of personeel, nodige concentratie van zorg, kosten, slechte samenwerking tussen disciplines, nodige taakherschikking, et cetera.
2 Denk aan acties die noodzakelijk zijn voor implementatie, maar ook acties die mogelijk zijn om de implementatie te bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan controleren aanbeveling tijdens kwaliteitsvisitatie, publicatie van de richtlijn, ontwikkelen van implementatietools, informeren van ziekenhuisbestuurders, regelen van goede vergoeding voor een bepaald type behandeling, maken van samenwerkingsafspraken.
3 Wie de verantwoordelijkheden draagt voor implementatie van de aanbevelingen, zal ook afhankelijk zijn van het niveau waarop zich barrières bevinden. Barrières op het niveau van de professional zullen vaak opgelost moeten worden door de beroepsvereniging. Barrières op het niveau van de organisatie zullen vaak onder verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbestuurders vallen. Bij het oplossen van barrières op het niveau van het systeem zijn ook andere partijen, zoals de NZA en zorgverzekeraars, van belang. Echter, aangezien de richtlijn vaak enkel wordt geautoriseerd door de participerende wetenschappelijke verenigingen is het aan de wetenschappelijke verenigingen om deze problemen bij de andere partijen aan te kaarten.

Termijn voor implementatie

Omdat de aanbevelingen in het algemeen nauw aansluiten bij de huidige klinische praktijk, voorziet de werkgroep nauwelijks belemmeringen voor implementatie. Als men ervan uitgaat dat alle betrokken zorgprofessionals vanaf autorisatie van deze richtlijn (voorzien voorjaar 2023) binnen een jaar op de hoogte gesteld worden van deze richtlijn, is implementatie van de aanbevelingen vanaf een jaar later (medio 2024) realistisch en haalbaar.

Te ondernemen acties per partij

Hieronder wordt per partij toegelicht welke acties zij kunnen ondernemen om de implementatie van de richtlijn te bevorderen.

Alle direct betrokken wetenschappelijke verenigingen/beroepsorganisaties:
 • Bekend maken van de richtlijn onder de leden.
 • Publiciteit voor de richtlijn door er over te vertellen op congressen.
 • Ontwikkelen van gerichte bijscholing/trainingen om kennisoverdracht tussen medewerkers te faciliteren/stimuleren.
 • Ontwikkelen en aanpassen van infectiepreventieprotocollen.
De lokale vakgroepen/individuele medisch professionals:
 • Het bespreken van de aanbevelingen in de multidisciplinaire teamoverleggen, vakgroepoverleggen en relevante lokale werkgroepen.
 • Aanpassen lokale infectiepreventieprotocollen.
 • Afstemmen en afspraken maken met andere betrokken disciplines om de toepassing van de aanbevelingen in de praktijk te borgen.
Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie ( SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie)):
 • Toevoegen van de richtlijn aan de SRI-website.
 • Toevoegen van richtlijn aan Richtlijnendatabase.
 • Het implementatieplan wordt in de bijlage opgenomen, zodat deze voor op een voor alle partijen goed te vinden is.
 • De kennislacunes worden opgenomen in de bijlagen.

Indicatoren

Voor deze richtlijn zijn geen indicatoren ontwikkeld.

Inleiding

Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn ‘Reinigen en desinfectie van ruimten’ is systematisch gezocht naar onderzoeksbevindingen die nuttig konden zijn voor het beantwoorden van de uitgangsvragen. Een deel (of een onderdeel) van de hiervoor opgestelde zoekvragen is met het resultaat van deze zoekacties te beantwoorden, een groot deel echter niet. Door gebruik te maken van de evidence-based-methodiek ( EBRO Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling)) is duidelijk geworden dat er nog kennislacunes bestaan. De werkgroep is van mening dat (vervolg)onderzoek wenselijk is om in de toekomst een duidelijker antwoord te kunnen geven op vragen uit de praktijk. Om deze reden heeft de werkgroep per module aangegeven waar wetenschappelijke kennis beperkt is en dus op welke vlakken nader onderzoek gewenst is.

Module 1a Randvoorwaarden reinigen

 • Geen systematische search uitgevoerd.

Module 1b Reinigingsdoeken

 • Bij deze module zijn geen kennislacunes benoemd.

Module 1c Reinigingsfrequentie

 • Er is onvoldoende literatuur of afwijkende frequenties van reinigen in de verschillende ruimten en de standaardinrichting in deze ruimten noodzakelijk zijn.

Module 2a Randvoorwaarden desinfectie

 • Het is onbekend of het noodzakelijk is om te reinigen als een oppervlak al visueel schoon is.
 • Is het nodig om de hele ruimte te desinfecteren om transmissie van pathogenen te voorkomen? Zo ja, in welke situaties?

Module 2b Desinfectiemethoden

 • Is het gebruik van desinfecterende coatings vergelijkbaar of beter in effectiviteit en veiligheid in de praktijk als standaard desinfectiemethoden (biociden)?
 • Zijn ‘ready-to-use’-desinfectiedoekjes vergelijkbaar of beter in effectiviteit en veiligheid in de praktijk dan standaard desinfectiemethoden?
 • Komen tot een standaardisatie voor het gebruik van UV-C-apparaten en coatings.
 • Zijn waterstofperoxideverneveling/damp als stand-alone-desinfectiemethoden even effectief als standaarddesinfectiemethoden (biociden)? Er is nog onvoldoende bewijs dat waterstofperoxide een volwaardige vervanging zou kunnen zijn voor het gebruik van biociden. De werkgroep is van mening dat deze het gebruik van waterstofperoxide mogelijk een duurzaam alternatief zou kunnen bieden voor het gebruik van biociden. Het gebruik van waterstofperoxide ontwikkelt momenteel snel en de beschikbaarheid van nieuwe literatuur kan doorslaggevend zijn om waterstofperoxide als duurzaam alternatief aan te bevelen. De werkgroep zal deze ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten houden met de hoop de richtlijn op dit punt snel te kunnen herzien.
 • Is UV-C als stand-alone-desinfectiemethode even effectief dat standaarddesinfectiemethoden (biociden)? Er is onvoldoende bewijs dat UV-C een volwaardige vervanging zou kunnen zijn voor het gebruik van biociden. Recent zijn er echter wel CE-gecertificeerde UV-C-desinfectieapparaten tot de markt toegelaten. De werkgroep is van mening dat deze apparatuur mogelijk een duurzaam alternatief zou kunnen bieden voor het gebruik van biociden. Het gebruik van UV-C ontwikkelt momenteel snel en de beschikbaarheid van nieuwe literatuur kan doorslaggevend zijn om UV-C als duurzaam alternatief aan te bevelen. De werkgroep zal deze ontwikkelingen dan ook nauwlettend in de gaten houden met de hoop de richtlijn op dit punt snel te kunnen herzien.

Module 3 Kwaliteitscontrole

 • Wat is voor patiënten in zorginstellingen het effect van het gebruik van ATP Adenosinetrifosfaat (Adenosinetrifosfaat)-bioluminescentie en UV-lichtinspectie van fluorescerende markers (met directe feedback van resultaat) als methode om de kwaliteit van schoonmaak te meten vergeleken met visuele inspectie op het optreden van zorggerelateerde infectie en kolonisatie met specifieke micro-organismen?

Notulen invitational conference richtlijn Reiniging en desinfectie van ruimten

Datum: 30 november 2021

Tijd: 17:00-19:00 uur

Locatie: Online via Zoom

Aanwezig: Corine Komen, Adrie de Bruijn, Arjan van Drongelen, Nicole Kiefte-van Grol ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), Marja van der Kwast, Irene Hoogendijk ( VHIG Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg)), Lia Mantingh (SVN), Marlies Overvelde ( NVKF Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica)), Marrigje Nabuurs ( NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)), Martina den Otter ( V&VN Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland&nbsp; (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland&nbsp;)), Ronald de Keizer (VHIG), Andrew Stuijfzand ( VDSMH Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen (Vereniging Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)), Hans Buijing (ZorgthuisNL), Heleen Tjink (NFU)

Aanwezig werkgroep: Youssef Chahid ( NVZA Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers)), Alvin Bartels (RIVM), Irene Hoogendijk (VHIG), Wim van Vianen (VHIG), Nicole Kiefte ( GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)), Jane Pattipeilohy (V&VN), Edmee Bowles, Erwin Verkade (vz), (NVMM), Bart Versteeg, Haitske Graveland (KI- FMS Federatie Medisch Specialisten (Federatie Medisch Specialisten))

Schriftelijke input: Selma Bons ( NVA Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologen))

Genodigd maar niet aanwezig: Overige WV'en aangesloten bij FMS, NHG Nederlands huisartsengenootschap (Nederlands huisartsengenootschap), PFNL Patiëntfederatie Nederland (Patiëntfederatie Nederland), IGJ, NVZ, STZ, NAPA Nederlandse Associatie Physician Assistants (Nederlandse Associatie Physician Assistants), ZiNL, ZN, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde), NVAVG Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten), VGN Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland), NCvB, NVAB Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde), NVRO, VSG, NVTNET, VCCN, VSR

1. Opening

Opening om 17:00 uur door Erwin Verkade (voorzitter van de werkgroep). Iedereen wordt hartelijk welkom geheten.

2. Voorstelronde (naam, organisatie en functie)

Er wordt een kort voorstelrondje gemaakt.

3. Toelichting doel van de avond en proces richtlijnontwikkeling:

Bart Versteeg licht toe dat de richtlijn onderdeel is van het SRI Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie). De structuur wordt kort besproken. Doel van de avond is het verzamelen van input van verschillende partijen om uiteindelijk een complete richtlijn op te stellen. Hierbij wordt rekening gehouden met wat de stakeholders belangrijk vinden en wat er leeft. Hier zal bepaald worden welke punten wel en welke niet worden meegenomen in de richtlijn. Het zal een multidisciplinaire richtlijn worden met een plan de implementatie te verbeteren, welke aansluit op de praktijk en de bestaande zorgprocessen.

De doelstelling is het ontwikkelen van een multidisciplinaire, helder afgebakende richtlijn waarin de patiënt centraal staat.

4. Doelstelling richtlijn

Doel van deze herziening is om een breed draagvlak in het veld te realiseren door relevante beroepsgroepen bij de herziening te betrekken. De gereviseerde richtlijn beoogt om specifieke aanbevelingen te doen met betrekking de geschiktheid van een reinigingsproces of van een reinigings- en desinfectieproces van ruimte, meubilair, en voorwerpen.

Daarnaast streven we ernaar om één nieuwe richtlijn te schrijven voor zowel de ziekenhuizen als ook de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen, zodat allen met één richtlijn kunnen praten over hetzelfde onderwerp en dezelfde uitgangspunten hebben.

De richtlijn zal worden afgestemd met onder andere de SRI-richtlijnen Isolatie, MRSA meticilline-resistente Staphylococcus aureus (meticilline-resistente Staphylococcus aureus) en BRMO.

5. Bespreken raamwerk & prioriteiten (afbakening en inhoudelijke hoofdlijnen van de richtlijn)

De aanwezigen worden gevraagd naar de ervaren knelpunten met betrekking tot reiniging en desinfectie en de onderwerpen die opgenomen zouden moeten worden in de richtlijn.

Arjan van Drongelen (RIVM) – vreest dat één richtlijn te breed wordt om alle onderwerpen voor de verschillende doelgroepen goed te adresseren. Het wordt mogelijk te groot en niet meer behapbaar. Arjan zou graag zien dat richtlijnen voor reiniging en desinfectie gekoppeld worden aan sterilisatie. Dit staat niet los van elkaar. Erwin voegt toe dat de werkgroep sterilisatie van bijvoorbeeld scopen echt als een los proces ziet.

Adrie de Bruijn (RIVM) – vraagt zich af waarom bijvoorbeeld endoscopen niet worden meegenomen? Haitske licht toe dat hier een aparte WIP-richtlijn voor is en deze apart zal worden herzien. Daarnaast wordt gevraagd wat de beoogde duur is voor SRI-richtlijn Reiniging en desinfectie? Haitske licht toe dat in een cyclus van twee jaar wordt beoordeeld of richtlijnen moeten worden herzien. Verder licht zij toe de richtlijnen ook modulair worden opgebouwd waardoor specifieke gedeeltes (modules) van de richtlijn in de toekomst makkelijk kunnen worden herzien. Binnen het SRI wordt momenteel ook gewerkt aan een onderhoudsplan van de richtlijnen.

Corine Komen (RIVM) – belangrijk om ook aandacht te hebben voor de wet- en regelgeving rond reiniging en desinfectiemiddelen. Vaak is dit de biocideverordening. Sommige middelen zijn bijvoorbeeld alleen toegestaan voor de professional en sommige mogen ook door de particulier gebruikt. Als het om ruimtedesinfectie gaat, door bijvoorbeeld verneveling, dan geldt dat degene die dat toepast een specifieke opleiding nodig heeft. Dit zijn belangrijke aandachtspunten. Vooral dat alleen gedesinfecteerd mag worden met toegelaten middelen.

Marja van der Kwast (VHIG) – wanneer moet je nu eigenlijk desinfecteren? Nu in coronatijd zien we dat er overmatig wordt gedesinfecteerd en het zal lastig zijn om hier weer vanaf te stappen. Hier is veel variatie van tussen ziekenhuizen. Mogelijk kan hier aandacht aan worden besteed. Daarnaast zou het fijn zijn als er aandacht kan worden besteed aan nieuwe desinfectiemiddelen. In veel ziekenhuizen wordt nog gebruikt gemaakt van chloor wat niet heel fijn is. Verder is het benoemd dat het fijn zou zijn als er duidelijk wordt aangegeven wanneer er moet worden gereinigd en wanneer gedesinfecteerd? Verder zijn er ook micro-organismen die moeilijker te desinfecteren zijn zoals norovirus. Het zou goed zijn om daar ook iets over te zeggen. Tenslotte zou het goed zijn om iets te zeggen over het combineren van reiniging en desinfectie omdat er ook middelen zijn die aangeven dat dit tegenwoordig kan.

Heleen Tjink (NFU) – heeft geen inhoudelijke input maar luistert mee vanwege mogelijke organisatorische en financiële gevolgen van de impact van de richtlijn.

Marina den Otter (V&VN) – wordt er ook iets opgenomen over bescherming van de medewerker zelf? Erwin licht toe dat er iemand van uit de NvVA is gevraagd om te participeren in de werkgroep en op dit vlak input te geven.

Hans Buijing (Zorgthuisnl) – vraagt zich af waar de huidige richtlijn eindigt qua reikwijdte. Steeds meer complexe zorg wordt thuis gegeven. Het zwaartepunt van de zorg zal daar in de toekomst komen te liggen. Graag hier aandacht voor in de richtlijn. Daarnaast hebben kleinschalige woonvoorzieningen vaak heel weinig ondersteunende diensten en veel taken liggen bij de medewerkers zelf. Het zou goed zijn om hiermee rekening te houden.

Marrigje Nabuurs (NVMM) – in kleine woonzorg instantie en ZKH ligt het proces niet alleen bij de schoonmakers, maar bij alle personen die in een ruimte aanwezig zijn (patiënten familie, dokters et cetera). Het betreft een multidisciplinaire activiteit en het is belangrijk dat er aandacht is voor een multidisciplinaire benadering. Daarnaast is er een verschil in opleidingsniveau (bijvoorbeeld schoonmakers). Wordt er rekening mee gehouden dat zij allen de richtlijn moeten gebruiken?

Welke minimale eisen gelden er voor reiniging en desinfectie in verschillende situaties en waaraan moet worden voldaan? Daarnaast is het belangrijk om in kaart te brengen wie wat doet en hoe controleer je of dit gedaan is. De ATP Adenosinetrifosfaat (Adenosinetrifosfaat)- en DOT-meting zouden goed zijn om daarin mee te nemen.

Andrew Stuijfzand (VDSMH) – veel opmerkingen die aan Jolanda Buijs waren doorgegeven zijn al in werkgroep en het raamwerk meegenomen. Het verschil tussen medische hulpmiddelen die gereinigd en gedesinfecteerd en gesteriliseerd moeten worden versus medische hulpmiddelen die alleen gereinigd en gedesinfecteerd die in een ruimte zijn dient duidelijk afgebakend te zijn. 

Lia Manting (SVN) – vraagt zich af wat bedoeld wordt met voorwerpen? Als je spreekt over ruimte en meubilair, dan gaat het meer over oppervlakten. Bij hulpmiddelen gaat dit ook over CE-markeringen en dan moet je ook middelen gebruiken die een dergelijke CE-markering hebben. Belang van reinigen zou meer belicht mogen worden. Hiermee kan veel worden gevangen. Er zou een scheiding kunnen worden gemaakt tussen hoog-risico- en laag-risicocontacten. Voor laag-risicocontactpunten zou je kunnen kiezen om deze in een lagere frequentie te reinigen.

Marrigje Nabuurs vult aan dat het ook goed zou zijn om dit te doen voor desinfectie. Hoe helderder je dit afkadert hoe duidelijker het wordt. Het zou ook goed zijn iets op te nemen met betrekking tot de frequentie van desinfectie. Wellicht zouden hier voorbeelden bij kunnen worden gegeven welke hulpmiddelen daar dan bij horen. Hier zijn bij de gebruikers verschillende inzichten voor.

Marlies Overvelde (NVKF) – Geeft aan vooral te kijken vanuit de medische hulpmiddelen en medische apparatuur. De MDR is van kracht en hierin is zijn ook reiniging- en desinfectiemiddelen opgenomen voor medische hulpmiddelen. Dit is een risico want hierdoor wordt vastgelegd welke middelen er gebruikt mogen worden. Eenduidigheid in het gebruik van middelen is erg belangrijk. Daarnaast kunnen materialen van apparatuur en hulpmiddelen reageren op reiniging- en desinfectiemiddelen en kan dit materiaaleigenschappen en apparatuur eigenschappen beïnvloeden. Voor verpleegkundige moet dit zo eenvoudig en duidelijk mogelijk gedocumenteerd worden. Daarnaast is een belangrijke vraag wanneer voldoet reinigen en wanneer moet je desinfecteren. Meer is niet altijd beter. Voor de verpleegkundigen zou het fijn zijn als dit zoveel mogelijk kan worden gestandaardiseerd.

Marrigje Nabuurs vult aan dat de eerste vraag is waarom je dit zou willen differentiëren omdat je voor reiniging ander gekwalificeerd personeel nodig hebt dan voor desinfectie. Hoeveel tijd en hoe vaak moet je het doen en wat is haalbaar en wie moet het doen? Goed om te differentiëren per ruimte/per hulpmiddel hoe vaak je moet reinigen of je moet reinigen en/of ook desinfecteren. Dit is kosteneffectief en verhoogt de compliance. Zeker als het aangepast is binnen de werkprocessen.

Lia Mantingh voegt toe dat bij de inkoop al een inventarisatie kan worden gemaakt welke producten een hoog of laag risico hebben.

Marlies Overvelde Geeft aan dat dit klopt, maar dat er in de handleiding vaak al wordt aangegeven welke middelen moet worden gebruikt waardoor het lastig is om daarvan af te wijken. Mogelijk zit hier ook wettelijk nog een zoektocht.

Lia Manting voegt verder toe dat je voor medische hulpmiddelen vaak de handleiding van de medische hulpmiddelen volgt. Men weet dus op voorhand of het product gereinigd kan worden omtrent de processen die in een instelling worden gebruikt. Men kan dus nagaan of nieuwe hulpmiddelen binnen deze processen passen.

Marrigje Nabuurs geeft aan dat achteraf ook gevraagd kan worden of andere middelen gebruikt kunnen worden. Het beschrijven van de effectiviteit kan in dat opzicht ook belangrijk zijn in reactie op de fabrikant zodat er naar een richtlijn kan worden verwezen. Zij kunnen er dan vervolgens voor kiezen om de coating of dit punt technisch aan te pakken.

Arjan van Drongelen geeft aan dat het ook goed zou zijn om hierover met de IGJ en VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) af te stemmen welke speelruimte er is om van bepaalde punten af te wijken van het bestaande protocol. Duurzaamheid is hier ook een belangrijk factor. Het gebruik van veel verschillende middelen is daarom niet wenselijk.

Edmee Bowles geeft aan dat het nuttig is dat wanneer je apparaten aanschaft je bij de fabrikant moet nagaan met welke middelen gereinigd of gedesinfecteerd kan worden. Het zou goed zijn om dit in de richtlijn op te nemen zodat de bal meer bij de fabrikant of leverancier komt te liggen.

Corine Komen geeft nog aan dat het wel echt belangrijk is om aan te geven waar een middel voor is toegelaten en de wettelijke gebruiksvoorschriften te volgen. Een middel voor vloeren mag bijvoorbeeld niet altijd worden toegepast voor muren.

Ronald de Keiser ( NOG Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (Nederlands Oogheelkundig Gezelschap)) – Het aantal middelen reduceren is wenselijk. Ronald geeft aan dat het voor de OK belangrijk is dat er in hoog volume kan worden gereinigd en gedesinfecteerd. Verder geen aanvullingen.

Youssef Chahid (NVZA) – Heeft geen andere punten dan die zijn aangedragen tijdens de eerste werkgroepvergadering. In het verleden merkte hij wel dat de WIP-richtlijnen meer zijn geschreven voor de kliniek terwijl er tegenwoordig meer een verplaatsing is van het klaarmaken van geneesmiddelen. Dit gebeurt nu meer in de apotheken en hier gelden andere eisen dan op de verpleegafdeling. Afstemming hierin zou fijn zijn zodat we op eenzelfde manier kunnen werken.

Selma Bons (NVA – vanuit anesthesiologisch oogpunt de belangrijkste aandachtspunten (schriftelijk ingebracht):

 • Reiniging en desinfectie van OK (inclusief kwetsbare apparatuur als een beademingstoestel).
 • R&D van materiaal gebruikt voor luchtwegmanagement.
 • Educatie en training in de juiste wijze van R&D. Wie moet dit doen?

Heel fijn om te lezen dat de duurzaamheid en gezondheidsrisico voor gebruikers van deze middelen een punt van aandacht is. Mochten er stemmen opgaan om dit uit de richtlijn te halen, heb ik hier bezwaar tegen.

6. Vervolgprocedure

De notulen van deze avond worden verspreid en er is gelegenheid tot commentaar of aanvullingen hierop. De werkgroep zal alle besproken knelpunten bespreken en een prioritering moeten maken. Voor de richtlijn is maar beperkt budget en tijd beschikbaar, dus er zal een keuze gemaakt moeten worden. Met deze prioritering wordt het raamwerk voor de richtlijn opgesteld. Alle aanwezigen ontvangen de overwegingen voor prioritering en het raamwerk.

Als de conceptrichtlijn gereed is, zal deze ter commentaar aan alle genodigden worden verstuurd. Er is dan gelegenheid commentaar/suggesties te leveren. Dit commentaar wordt verwerkt in een voor autorisatie geschikte richtlijn. Autorisatie van de wetenschappelijke verenigingen in de kerngroep is nodig. Andere partijen krijgen de richtlijn ook ter informatie of autorisatie vastgesteld (procedures hiervoor verschillen per partij/vereniging).

7. Sluiting

Iedereen wordt bedankt voor de komst en actieve participatie.